English

  Kronos 2 (57)/2021

  Kronos57
  2/2021
  Neoplatonizm
  projekt okładki:
  Zdzisław Beksiński
  PREZENTACJE
  Antoni Ładziński, Filozofia, teologia, teurgia w myśli Jamblicha z Chalkis. Komentarz do księgi I O misteriach egipskich
  Jamblich, O misteriach egipskich (Księga I)
  Andrzej Serafin, Wprowadzenie do teurgii Proklosa
  Proklos, O teurgii
  Justyna Horbowska, Damaskios, O pierwszych zasadach – wprowadzenie do przekładu
  Damaskios, O pierwszych zasadach (fragment)
  John Dillon, Przebóstwianie materii. Kilka uwag o Jamblichu i jego teurgicznym stosunku do materii
  Gregory Shaw, Teurgia i świetliste ciało platonika
  Nota redakcji: słownik terminologiczny
  Tomasz Stępień, Imiona boskie i hierourgia u Pseudo -Dionizego Areopagity

  ESEJE
  Pierre Hadot, Bycie i będące w neoplatonizmie
  Pierre Aubenque, Plotyn i przekroczenie klasycznej ontologii greckiej
  Maurice de Gandillac, Plotyn Bergsona
  Cezary Rudnicki, O pojęciu prawdy

  LITERATURA
  William Shakespeare, Koriolan, akt II, sceny 2 i 3 w przekładzie Antoniego Libery
  John Bayley, Żyć z tego, czym jestem. Koriolan
  Bronisław Świderski, Miłość na starość. Powieść (Rozdział IV)
  Wawrzyniec Rymkiewicz, Wiersze

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Michał Otorowski, Z ostatnich lektur Jana Potockiego: filozofia i demony w Gimnazjum Wołyńskim
  Michał Jurkowski, O demonach, czyli genijuszach, u filozofów greckich w stosunku do duszy człowieka

  ANTYKWARIAT
  Allan Bloom, Moc przekonywania

  RECENZJE I POLEMIKI
  Szymon Wróbel, Akuzmatyk albo w pałacu nasłuchującego króla
  Karolina Filipczak, Polska wspólnota etyczna okiem filozofa
  Marek Blaszke, Od kuzynka do bratanka Rameau