English

  Kronos 2 (25)/2013

  Kronos25
  2/2013
  BLUMENBERG
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  Hans Blumenberg, Pojęcie rzeczywistości a teoria państwa
  Hans Blumenberg, Zamyślenie
  Hans Blumenberg, Światło jako metafora prawdy. Przedpole filozoficznego kształtowania pojęć
  Hans Blumenberg, „Sekularyzacja”. Krytyka pewnej kategorii historycznej nieprawowitości
  Tadeusz Zatorski, Wywłaszczona teologia? Hansa Blumenberga obrona nowożytności

  ESEJE
  Jean -Claude Monod, Retoryczna koncepcja polityki
  Robert Pawlik, Od pracy pojęcia do pracy metafory. O metaforologii Hansa Blumenberga
  Richard Rorty, Przeciw zapóźnieniu
  Karl Löwith, W sprawie Die Legitimität der Neuzeit Hansa Blumenberga
  Benjamin Lazier, Przezwyciężyć gnozę. Hans Jonas, Hans Blumenberg i prawomocność świata natury
  Paweł Grad, Osądzić nowożytność. Wokół korespondencji Hansa Blumenberga i Carla Schmitta
  Paulina Sosnowska, Teologia polityczna i nowożytność: Hans Blumenberg kontra Carl Schmitt
  Rafał Zawisza, „Przeciw niewykształconym psom”. Hansa Blumenberga prometejska obrona człowieka w Pracy nad mitem
  Bartosz Kuźniarz, O mocy myślenia. Rozbiór psychopolityczny

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Andrzej Wawrzynowicz, Filozofia woli Konstantego Danielewicza
  Konstanty Danielewicz, O odbiciu się historyi w poezji
  Konstanty Danielewicz, Historyczna zasada: Jako rozłożoną na przestrzeń widzimy ludzkość w czworakiej głównej towarzyskiej postaci
  Konstanty Danielewicz, O woli

  ANTYKWARIAT
  Bartosz Wójcik, Heglista
  Marek Siemek. Filozoficzna samowiedza marksizmu

  RECENZJE I POLEMIKI
  Thrasymachus redivivus? Rozmowa z udziałem Pawła Kłoczowskiego, Bronisława Łagowskiego, Piotra Nowaka, Jana Rokity i Andrzeja Serafina
  Paweł Grad, Melancholia sofisty
  Tadeusz Zatorski, Lew filozofa
  Krzysztof Świrek, Rasizm kultury dobrobytu
  Andrzej Waśkiewicz, Wyzwolenia nie będzie
  Kinga Marulewska, W poszukiwaniu narkotycznych przybliżeń