English

Kronos 2 (25)/2013

Kronos25
2/2013
BLUMENBERG
projekt okładki:
Tomasz Bardamu
PREZENTACJE
Hans Blumenberg, Pojęcie rzeczywistości a teoria państwa
Hans Blumenberg, Zamyślenie
Hans Blumenberg, Światło jako metafora prawdy. Przedpole filozoficznego kształtowania pojęć
Hans Blumenberg, „Sekularyzacja”. Krytyka pewnej kategorii historycznej nieprawowitości
Tadeusz Zatorski, Wywłaszczona teologia? Hansa Blumenberga obrona nowożytności

ESEJE
Jean -Claude Monod, Retoryczna koncepcja polityki
Robert Pawlik, Od pracy pojęcia do pracy metafory. O metaforologii Hansa Blumenberga
Richard Rorty, Przeciw zapóźnieniu
Karl Löwith, W sprawie Die Legitimität der Neuzeit Hansa Blumenberga
Benjamin Lazier, Przezwyciężyć gnozę. Hans Jonas, Hans Blumenberg i prawomocność świata natury
Paweł Grad, Osądzić nowożytność. Wokół korespondencji Hansa Blumenberga i Carla Schmitta
Paulina Sosnowska, Teologia polityczna i nowożytność: Hans Blumenberg kontra Carl Schmitt
Rafał Zawisza, „Przeciw niewykształconym psom”. Hansa Blumenberga prometejska obrona człowieka w Pracy nad mitem
Bartosz Kuźniarz, O mocy myślenia. Rozbiór psychopolityczny

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Andrzej Wawrzynowicz, Filozofia woli Konstantego Danielewicza
Konstanty Danielewicz, O odbiciu się historyi w poezji
Konstanty Danielewicz, Historyczna zasada: Jako rozłożoną na przestrzeń widzimy ludzkość w czworakiej głównej towarzyskiej postaci
Konstanty Danielewicz, O woli

ANTYKWARIAT
Bartosz Wójcik, Heglista
Marek Siemek. Filozoficzna samowiedza marksizmu

RECENZJE I POLEMIKI
Thrasymachus redivivus? Rozmowa z udziałem Pawła Kłoczowskiego, Bronisława Łagowskiego, Piotra Nowaka, Jana Rokity i Andrzeja Serafina
Paweł Grad, Melancholia sofisty
Tadeusz Zatorski, Lew filozofa
Krzysztof Świrek, Rasizm kultury dobrobytu
Andrzej Waśkiewicz, Wyzwolenia nie będzie
Kinga Marulewska, W poszukiwaniu narkotycznych przybliżeń