English

Kronos 2 (17)/2011

Kronos17
2/2011
MIESZCZANIN TRAGICZNY
PREZENTACJE
Ágnes Heller, Refleksje o Przedmowie do Zasad filozofii prawa
Ágnes Heller, Autonomia sztuki czy godność dzieła sztuki?
Piotr Graczyk, Kohelet nowoczesny

ESEJE
György Lukács, Pochwała wieku dziewiętnastego
György Lukács, Hyperion Hölderlina
György Lukács, W poszukiwaniu mieszczanina
Thomas Mann, Poglądy człowieka antypolitycznego. Mieszczańskość
György Lukács, Heidelberska filozofia sztuki
György Lukács, Historyczność i ponadczasowość dzieła sztuki
Piotr Graczyk, Pochwała dezinterpretacji
György Lukács, Katharsis jako uniwersalna kategoria estetyki
Grzegorz Słowiński, Faust zwycięski
Krzysztof Okopień, Posłowie do Platona
Piotr Nowak, Władza i słabość
Marta Olesik, Paradoks, czyli dialektyka w pigułce. Kierkegaardiański sposób na Hegla
Jon Stewart, Kierkegaardiańska krytyka abstrakcji i jedno z proponowanych rozwiązań: przyswojenie
Bronisław Świderski, Jak powstaje nowa teoria albo o antysemityzmie Kierkegaarda
Magdalena Gawin, Płeć i socjalizm. Przypadek Kazimierza Kelles-Krauza
Tadeusz Gadacz, Czy bycie jest złe? Doświadczenie il y a i uciekania w filozofii Emmanuela Levinasa
Max Horkheimer, Odpowiedzialność i studia

MAREK J. SIEMEK (1942-2011)
Piotr Nowak, Wspomnienie

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Józef Ujejski, Dzieje polskiego mesjanizmu
Stanisław Staszic, Ród ludzki. Xięga ośmnasta

ANTYKWARIAT
Aleksander Temkin, Dwie dusze Sołowiowa

RECENZJE I POLEMIKI
Marcin Rychter, Elektryczni i narciarze
Michał Piekarski, Od filozofii świadomości do krytyki kultury