English

  Kronos 2 (17)/2011

  Kronos17
  2/2011
  MIESZCZANIN TRAGICZNY
  PREZENTACJE
  Ágnes Heller, Refleksje o Przedmowie do Zasad filozofii prawa
  Ágnes Heller, Autonomia sztuki czy godność dzieła sztuki?
  Piotr Graczyk, Kohelet nowoczesny

  ESEJE
  György Lukács, Pochwała wieku dziewiętnastego
  György Lukács, Hyperion Hölderlina
  György Lukács, W poszukiwaniu mieszczanina
  Thomas Mann, Poglądy człowieka antypolitycznego. Mieszczańskość
  György Lukács, Heidelberska filozofia sztuki
  György Lukács, Historyczność i ponadczasowość dzieła sztuki
  Piotr Graczyk, Pochwała dezinterpretacji
  György Lukács, Katharsis jako uniwersalna kategoria estetyki
  Grzegorz Słowiński, Faust zwycięski
  Krzysztof Okopień, Posłowie do Platona
  Piotr Nowak, Władza i słabość
  Marta Olesik, Paradoks, czyli dialektyka w pigułce. Kierkegaardiański sposób na Hegla
  Jon Stewart, Kierkegaardiańska krytyka abstrakcji i jedno z proponowanych rozwiązań: przyswojenie
  Bronisław Świderski, Jak powstaje nowa teoria albo o antysemityzmie Kierkegaarda
  Magdalena Gawin, Płeć i socjalizm. Przypadek Kazimierza Kelles-Krauza
  Tadeusz Gadacz, Czy bycie jest złe? Doświadczenie il y a i uciekania w filozofii Emmanuela Levinasa
  Max Horkheimer, Odpowiedzialność i studia

  MAREK J. SIEMEK (1942-2011)
  Piotr Nowak, Wspomnienie

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Józef Ujejski, Dzieje polskiego mesjanizmu
  Stanisław Staszic, Ród ludzki. Xięga ośmnasta

  ANTYKWARIAT
  Aleksander Temkin, Dwie dusze Sołowiowa

  RECENZJE I POLEMIKI
  Marcin Rychter, Elektryczni i narciarze
  Michał Piekarski, Od filozofii świadomości do krytyki kultury