English

  Kronos 1 (68)/2024

  Kronos68
  1/2024
  WYTCHNIENIE ŚWIĘTYCH
  PREZENTACJE
  Rupert z Deutz, Wstęp do ksiąg o Trójcy Świętej i Jej dziełach
  Rupert z Deutz, Komentarz do ksiąg czterech ewangelistów
  Rupert z Deutz, O dziełach Ducha Świętego
  Honoriusz z Autun, Objaśnienie Pieśni nad Pieśniami
  Anzelm z Havelbergu, Dialogi
  Gerhoh z Reichersbergu, O czwartej straży nocnej
  Hugon ze św. Wiktora, O trzech najważniejszych okolicznościach dziejów
  Hugon ze św. Wiktora, O sakramentach
  Hugon ze św. Wiktora, O pismach i pisarzach świętych
  Hugon ze św. Wiktora, O arce moralnej

  ESEJE
  Rafał Tichy, Koła wiecznych powrotów zostały rozerwane. Augustyńska wizja sensu historii jako fundament średniowiecznej historiozofii
  Julian Maciejewski, Czas i historia w twórczości Honoriusza z Autun
  Natalia Pływaczewska, Idea postępu w historiozofii Anzelma z Havelbergu
  Piotr Napiwodzki, Gerhoh z Reichersbergu – reformator w poszukiwaniu sensu dziejów
  Stanisław Starnawski, O Ottonie z Fryzyngi, czyli o platońsko‑augustyńskich problemach z filozofią historii
  Jacek Rutkowski, Kompromis między kulturą mniszą a szkołami katedralnymi: historiozofia Hugona ze św. Wiktora
  Maciej Stachowicz, Cierpienie Kościoła, czyli apokaliptyka i historiozofia Pieśni o nieszczęściach Kościoła w Liège przypisywanych Rupertowi z Deutz
  Robert E. Lerner, Wytchnienie świętych. Czas po śmierci Antychrysta jako etap ziemskiego rozwoju w myśli średniowiecznej

  ANTYKWARIAT
  Tadeusz Zatorski, Czy jest życie poza „procesem”? Proroctwa Franza K.

  RECENZJE I POLEMIKI
  Piotr Nowak, Rozmowa z mądrym człowiekiem