English

Kronos 1 (48)/2019

Kronos48
1/2019
Pesymizm i postęp
projekt okładki:
Alfred Kubin / Jacek Malik
PREZENTACJE
Georg Simmel, Schopenhauera i Nietzschego pozycja w umysłowym krajobrazie epoki
Georg Simmel, Człowiek i jego wola
Georg Simmel, Metafizyka woli
Georg Simmel, Pesymizm
Georg Simmel, Biegunowość i równowaga u Goethego
György Lukács, Georg Simmel

ESEJE
Friedrich Schiller, Przesłanie Mojżesza
Łukasz Kołoczek, Przesłanie Mojżesza – notatka tłumacza
Hannah Arendt, Günther Stern, Elegie duinejskie Rilkego
Sante Maletta, Arendt i Anders: projekt etyki postnihilistycznej
Wolfgang Schivelbusch, Historia podróży koleją. O industrializacji przestrzeni i czasu w XIX wieku
Reinhard Koselleck, Przełom w nowoczesności, czyli koniec epoki koni
Katarzyna Dworakowska, Epikur w dziele Nietzschego i Foucaulta: nauczyciel sztuki życia czy dekadent?
Jan Tokarski, Kuszenie Hansa Castorpa

ANDRZEJ BAŃKOWSKI
Adam Królikowski, Andrzej Bańkowski (1931–2014)

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Daria Chibner, O zasadach, na których opiera się pełnia bez metafizyki
Julian Ochorowicz, O zasadniczych sprzecznościach, na których się wspiera cała nasza wiedza o wszechświecie

ANTYKWARIAT
Richard F. Hassing, Darwinowskie prawo naturalne?

RECENZJE I POLEMIKI
Dominika Oramus, Czy zapanujemy nad światem? Ludzkość, natura i nauka oczami amerykańskich filozofów