English

  Kronos 1 (48)/2019

  Kronos48
  1/2019
  Pesymizm i postęp
  projekt okładki:
  Alfred Kubin / Jacek Malik
  PREZENTACJE
  Georg Simmel, Schopenhauera i Nietzschego pozycja w umysłowym krajobrazie epoki
  Georg Simmel, Człowiek i jego wola
  Georg Simmel, Metafizyka woli
  Georg Simmel, Pesymizm
  Georg Simmel, Biegunowość i równowaga u Goethego
  György Lukács, Georg Simmel

  ESEJE
  Friedrich Schiller, Przesłanie Mojżesza
  Łukasz Kołoczek, Przesłanie Mojżesza – notatka tłumacza
  Hannah Arendt, Günther Stern, Elegie duinejskie Rilkego
  Sante Maletta, Arendt i Anders: projekt etyki postnihilistycznej
  Wolfgang Schivelbusch, Historia podróży koleją. O industrializacji przestrzeni i czasu w XIX wieku
  Reinhard Koselleck, Przełom w nowoczesności, czyli koniec epoki koni
  Katarzyna Dworakowska, Epikur w dziele Nietzschego i Foucaulta: nauczyciel sztuki życia czy dekadent?
  Jan Tokarski, Kuszenie Hansa Castorpa

  ANDRZEJ BAŃKOWSKI
  Adam Królikowski, Andrzej Bańkowski (1931–2014)

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Daria Chibner, O zasadach, na których opiera się pełnia bez metafizyki
  Julian Ochorowicz, O zasadniczych sprzecznościach, na których się wspiera cała nasza wiedza o wszechświecie

  ANTYKWARIAT
  Richard F. Hassing, Darwinowskie prawo naturalne?

  RECENZJE I POLEMIKI
  Dominika Oramus, Czy zapanujemy nad światem? Ludzkość, natura i nauka oczami amerykańskich filozofów