English

  Kronos 1 (40)/2017

  Kronos40
  1/2017
  WHITEHEAD
  projekt okładki:
  Dariusz Grabuś
  PREZENTACJE
  Alfred North Whitehead, Proces i rzeczywistość. Część II, rozdział III: Ład przyrody

  ESEJE
  Randall E. Auxier, Gary L. Herstein, Kwant wyjaśnienia
  Elisabeth M. Kraus, Metafizyka doświadczenia
  Richard M. Rorty, Materia i zdarzenie
  Jorge Luis Nobo, Zasada względności
  David L. Hall, Cywilizacja doświadczenia – Whiteheadowska teoria kultury
  Jonh B. Cobb, Jr., Wolność w filozofii Whiteheada
  Randall E. Auxier, Dlaczego Whitehead? Dlaczego teraz?

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Marcin Rychter, Joachim Metallmann – pierwszy polski znawca Whiteheada
  Joachim Metallmann, Filozofia przyrody i teoria poznania A.N. Whiteheada (fragmenty)

  KRZYSZTOF OKOPIEŃ (1956–2017)
  Piotr Nowak, Wspomnienie

  ANTYKWARIAT
  Krzysztof Okopień, Po jedzeniu

  RECENZJE I POLEMIKI
  Filip Mazurkiewicz, Filozof na torturach
  Maria Gołębiewska, Przypomnienie, przesłanie i przykład – Pisma późne Sørena Kierkegaarda