English

  Kronos 1 (36)/2016

  Kronos36
  1/2016
  AUTORYTET
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  Michał Otorowski, Joseph de Maistre w loży i w kościele
  Joseph de Maistre, Memoriał do księcia brunszwickiego
  Joseph de Maistre, Listy do rosyjskiego szlachcica o Inkwizycji hiszpańskiej
  Joseph de Maistre, List do Jana Potockiego z 28 października 1814 roku
  Joseph de Maistre, Szkic o zasadzie twórczej konstytucji politycznych i innych ludzkich instytucji
  Paweł Grad, De Maistre albo tradycjonalizm spekulatywny
  François Souchal, Profanacja grobów królewskich

  ESEJE
  Piotr Nowak, Bunt elit
  Carl Schmitt, Legalność i prawomocność. Posłowie
  Hans Kelsen, Forma państwa a pogląd na świat
  Aleksandr Filippow, Teologia polityczna i suwerenna dyktatura. Carl Schmitt o Josephie de Maistrze
  Johanna Kendziora, Pojęcie partii politycznej w systemie liberalizmu politycznego
  Kinga Wudarska, Johanna Kendziora – uczennica Schmitta
  Robert Pawlik, Europa między Wergiliuszem a Marcjonem
  Søren Kierkegaard, Czy biskup Mynster był „świadkiem prawdy”, jednym z „prawdziwych świadków prawdy”, i czy jest to prawdą?

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Krzysztof Tyszka -Drozdowski, Fale cofają się w Coimbrze
  Aleksander Trzaska -Chrząszczewski, Przypływy i odpływy demokracji

  ANTYKWARIAT
  Dawid Nowakowski, Kobieta jako źródło miłosnej melancholii. The Anatomy of Melancholy Roberta Burtona

  RECENZJE I POLEMIKI
  François Rosset, Komentarz do uwag Michała Otorowskiego o „ostatecznej wersji Rękopisu Jana Potockiego”
  Michał Otorowski, W sprawie listu profesora Rosseta
  Dominika Oramus, Czarodziejska kraina Europa
  Artur Grabowski, Metoda Rilkego. Ćwiczenia duchowe dla modernistów w kryzysie późnej młodości
  Daria Chibner, Filozofia zen – teoria nie wypowiedziana w słowach
  Michał Bruliński, Między wizją a diagnozą
  Piotr Nowak, Uwagi do zasad parametryzacji