English

Kronos 1 (28)/2014

Kronos28
1/2014
DOSTOJEWSKI
projekt okładki:
Antoni Starowieyski
PREZENTACJE
Fiodor Dostojewski, Dowcipniś
Fiodor Dostojewski, Ogłoszenie o prenumeracie czasopisma „Wriemia” za rok 1861
Fiodor Dostojewski, Przedmowa do publikacji Uwięzienie i cudowna ucieczka Jacques’a Casanovy z weneckiego więzienia (Piombi)Epizod z jego Pamiętników
Fiodor Dostojewski, Uwaga do artykułu Proces Lacenaire’a
Fiodor Dostojewski, „Gwizdek” i „Russkij Wiestnik”
Fiodor Dostojewski, Ogłoszenie o prenumeracie czasopisma „Wriemia” za rok 1862
Fiodor Dostojewski, Z powodu elegijnej notatki „Russkiego Wiestnika”
Fiodor Dostojewski, Dwa obozy teoretyków

ESEJE
Wasilij Rozanow, Tołstoj i Dostojewski o sztuce
Wasilij Rozanow, O pochodzeniu niektórych postaci Dostojewskiego
Wasilij Rozanow, Rozdźwięk między Dostojewskim a Sołowjowem
Wasilij Rozanow, Na wykładzie o Dostojewskim
Wasilij Rozanow, Pamięci Dostojewskiego
Wasilij Rozanow, Dlaczego Dostojewski jest nam drogi?
Wasilij Rozanow, Apokaliptyka literatury rosyjskiej
Paweł Florenski, O Wasiliju Rozanowie
Władimir Bibichin, Głos Rozanowa
Alfred Bem, Faust w twórczości Dostojewskiego
D.H. Lawrence, Przedmowa do Wielkiego inkwizytora
Olga Siedakowa, „Nieudana epifania”: dwie chrześcijańskie powieści – Idiota i Doktor Żywago
Michał Okłot, Sekcja ropuchy: rozpakowywanie myśli Szestowa o Gogolu via Rozanow
Aleksander Temkin, Porfiry Pietrowicz, czyli urzędowe sumienie zapasowe
Piotr Nowak, „Daj nam jeść, a potem będziesz mógł domagać się od nas cnoty!”. O roli kłamstwa w twórczości Dostojewskiego
Tadeusz Nasierowski, Tańcem wytyczam drogę, nie chcę być twarzą z kamienia

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Jerzy Ziemacki, Encyklopedyczna wiedza o duszy
Wincenty Lutosławski, O istocie duszy

ANTYKWARIAT
Krzysztof Tyszka, Perfekcja techniki

RECENZJE I POLEMIKI
Wojciech Engelking, Konwulsyjne poszukiwanie różnicy. O Podłych ciałach Grégoire’a Chamayou
Krzysztof Świrek, Polanyi, Jameson i myślenie w czasach kryzysu
Arnold Toczyski, Nadzieja konserwatywna