English

  Kronos 1 (28)/2014

  Kronos28
  1/2014
  DOSTOJEWSKI
  projekt okładki:
  Antoni Starowieyski
  PREZENTACJE
  Fiodor Dostojewski, Dowcipniś
  Fiodor Dostojewski, Ogłoszenie o prenumeracie czasopisma „Wriemia” za rok 1861
  Fiodor Dostojewski, Przedmowa do publikacji Uwięzienie i cudowna ucieczka Jacques’a Casanovy z weneckiego więzienia (Piombi)Epizod z jego Pamiętników
  Fiodor Dostojewski, Uwaga do artykułu Proces Lacenaire’a
  Fiodor Dostojewski, „Gwizdek” i „Russkij Wiestnik”
  Fiodor Dostojewski, Ogłoszenie o prenumeracie czasopisma „Wriemia” za rok 1862
  Fiodor Dostojewski, Z powodu elegijnej notatki „Russkiego Wiestnika”
  Fiodor Dostojewski, Dwa obozy teoretyków

  ESEJE
  Wasilij Rozanow, Tołstoj i Dostojewski o sztuce
  Wasilij Rozanow, O pochodzeniu niektórych postaci Dostojewskiego
  Wasilij Rozanow, Rozdźwięk między Dostojewskim a Sołowjowem
  Wasilij Rozanow, Na wykładzie o Dostojewskim
  Wasilij Rozanow, Pamięci Dostojewskiego
  Wasilij Rozanow, Dlaczego Dostojewski jest nam drogi?
  Wasilij Rozanow, Apokaliptyka literatury rosyjskiej
  Paweł Florenski, O Wasiliju Rozanowie
  Władimir Bibichin, Głos Rozanowa
  Alfred Bem, Faust w twórczości Dostojewskiego
  D.H. Lawrence, Przedmowa do Wielkiego inkwizytora
  Olga Siedakowa, „Nieudana epifania”: dwie chrześcijańskie powieści – Idiota i Doktor Żywago
  Michał Okłot, Sekcja ropuchy: rozpakowywanie myśli Szestowa o Gogolu via Rozanow
  Aleksander Temkin, Porfiry Pietrowicz, czyli urzędowe sumienie zapasowe
  Piotr Nowak, „Daj nam jeść, a potem będziesz mógł domagać się od nas cnoty!”. O roli kłamstwa w twórczości Dostojewskiego
  Tadeusz Nasierowski, Tańcem wytyczam drogę, nie chcę być twarzą z kamienia

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Jerzy Ziemacki, Encyklopedyczna wiedza o duszy
  Wincenty Lutosławski, O istocie duszy

  ANTYKWARIAT
  Krzysztof Tyszka, Perfekcja techniki

  RECENZJE I POLEMIKI
  Wojciech Engelking, Konwulsyjne poszukiwanie różnicy. O Podłych ciałach Grégoire’a Chamayou
  Krzysztof Świrek, Polanyi, Jameson i myślenie w czasach kryzysu
  Arnold Toczyski, Nadzieja konserwatywna