English

Kronos 1 (24)/2013

Kronos24
1/2013
KABAŁA
projekt okładki:
Aleksandra Waliszewska
PREZENTACJE
Michał Otorowski, Kabała chrześcijańska – między nauką a profecją
Menasse ben Israel, Kompendium kabały
Zarys kabały chrześcijańskiej
Gershom Scholem, Kabała chrześcijańska
Gershom Scholem, Początki kabały chrześcijańskiej
Michał Otorowski, Milion Livardeza. Kabała chrześcijańska Jana Potockiego

ESEJE
Jan Doktór, Powstanie i recepcja Księgi światła ukrytego
Księga światła ukrytego
Bohdan Kos, Jedność i wielość w Księdze światła ukrytego
Michał Otorowski, Adolphe Franck, czyli prawdziwy koniec kabały chrześcijańskiej
Adolphe Franck, Związki kabały z religią Chaldejczyków i Persów
Paweł Maciejko, Pan Jezus i Pan Jakub Frank (z dygresją na temat Natana z Gazy)
Piotr Nowak, Wczesny Buber
Martin Buber, Odnowa judaizmu
Martin Buber, Renesans żydowski
Gershom Scholem, Dziewięćdziesiąt pięć tez o judaizmie i syjonizmie
Gershom Scholem, Otwarte wyznanie na temat rzeczywistych intencji mojego studium kabały
Jacob Taubes, Kabała
Jacob Taubes, List do Oskara Goldberga
Jacob Taubes, Od upadku do upadku. Teoriopoznawcza refleksja nad historią grzechu pierworodnego
Jacob Taubes, Miłość, władza i sprawiedliwość
Jacob Taubes, Kafka
Jacob Taubes, Swedenborg

KRZYSZTOF MICHALSKI (1948–2013)
Piotr Nowak, Pożegnanie

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Michał Otorowski, Towiański – cadyk polski? Stanisława Pigonia zmagania z Biesiadą
Stanisław Pigoń, Chrystologja A. Towiańskiego
Andrzej Towiański, Biesiada z Janem Skrzyneckim

ANTYKWARIAT
Jacob Taubes, Filozofowie mówią o Bogu

RECENZJE I POLEMIKI
Marta Olesik, Mesjanizm trochę zbyt kolisty
Aleksander Temkin, Wszystkie początki Franza Rosenzweiga
Paweł Dybel, Benjamin i hermeneutyka wszystkoizmu
Anna Świątek, Człowiek nadzieją naszych czasów
Michał Rogalski, Balansowanie na granicy syntezy
Dorota Pietrzyk -Reeves, Obietnice reprezentacji politycznej
Bronisław Świderski, Czy środki prowadzą do celu? Nie, środki są celem