English

  Kronos 1 (24)/2013

  Kronos24
  1/2013
  KABAŁA
  projekt okładki:
  Aleksandra Waliszewska
  PREZENTACJE
  Michał Otorowski, Kabała chrześcijańska – między nauką a profecją
  Menasse ben Israel, Kompendium kabały
  Zarys kabały chrześcijańskiej
  Gershom Scholem, Kabała chrześcijańska
  Gershom Scholem, Początki kabały chrześcijańskiej
  Michał Otorowski, Milion Livardeza. Kabała chrześcijańska Jana Potockiego

  ESEJE
  Jan Doktór, Powstanie i recepcja Księgi światła ukrytego
  Księga światła ukrytego
  Bohdan Kos, Jedność i wielość w Księdze światła ukrytego
  Michał Otorowski, Adolphe Franck, czyli prawdziwy koniec kabały chrześcijańskiej
  Adolphe Franck, Związki kabały z religią Chaldejczyków i Persów
  Paweł Maciejko, Pan Jezus i Pan Jakub Frank (z dygresją na temat Natana z Gazy)
  Piotr Nowak, Wczesny Buber
  Martin Buber, Odnowa judaizmu
  Martin Buber, Renesans żydowski
  Gershom Scholem, Dziewięćdziesiąt pięć tez o judaizmie i syjonizmie
  Gershom Scholem, Otwarte wyznanie na temat rzeczywistych intencji mojego studium kabały
  Jacob Taubes, Kabała
  Jacob Taubes, List do Oskara Goldberga
  Jacob Taubes, Od upadku do upadku. Teoriopoznawcza refleksja nad historią grzechu pierworodnego
  Jacob Taubes, Miłość, władza i sprawiedliwość
  Jacob Taubes, Kafka
  Jacob Taubes, Swedenborg

  KRZYSZTOF MICHALSKI (1948–2013)
  Piotr Nowak, Pożegnanie

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Michał Otorowski, Towiański – cadyk polski? Stanisława Pigonia zmagania z Biesiadą
  Stanisław Pigoń, Chrystologja A. Towiańskiego
  Andrzej Towiański, Biesiada z Janem Skrzyneckim

  ANTYKWARIAT
  Jacob Taubes, Filozofowie mówią o Bogu

  RECENZJE I POLEMIKI
  Marta Olesik, Mesjanizm trochę zbyt kolisty
  Aleksander Temkin, Wszystkie początki Franza Rosenzweiga
  Paweł Dybel, Benjamin i hermeneutyka wszystkoizmu
  Anna Świątek, Człowiek nadzieją naszych czasów
  Michał Rogalski, Balansowanie na granicy syntezy
  Dorota Pietrzyk -Reeves, Obietnice reprezentacji politycznej
  Bronisław Świderski, Czy środki prowadzą do celu? Nie, środki są celem