English

Kronos 1(16)/2011

PREZENTACJE
Mateusz Werner, Atheismusstreit
Johann Gottlieb Fichte, O podstawie naszej wiary w boski porządek świata
Friedrich Karl Forberg, Ewolucja pojęcia religii
Reskrypt elektora saskiego do Uniwersytetów w Lipsku i Wittenberdze
Johann Gottlieb Fichte, Odwołanie do opinii publicznej
Friedrich Heinrich Jacobi, Do Fichtego
Jean Paul, Estetyka. Kurs przygotowawczy
Piotr Graczyk, A Whiter Shade of Pale
Jean Paul, Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana
Jean Paul, Mowa wypowiedziana przez umarłego Chrystusa ze szczytu kosmicznego gmachu o tym, że nie ma Boga

ESEJE
Dymitr Pisariew, Bazarow. O powieści Turgieniewa Ojcowie i dzieci
Leszek Augustyn, Od niemocy do nadmocy. Diagnoza nihilizmu rosyjskiego
Siemion Frank, Etyka nihilizmu
Ernst Jünger, Przez linię
Marcin Rychter, Coś z niczego
Ray Brassier, Prawda o zagładzie
Jestem nihilistą, bo wciąż wierzę w prawdę. Z Rayem Brassierem rozmawia Marcin Rychter
Krzysztof Rosiński, Nadzmysłowa konieczność
Renata Lis, Flaubert

BOHDAN POCIEJ (1933–2011)
Zofia Rosińska, Basso continuo
Bohdan Pociej, Muzyka a egzystencja

PRZYSZŁOŚĆ UNIWERSYTETU
Piotr Nowak, Wolność i Uniwersytet
Przyszłość Uniwersytetu. Debata z udziałem Włodzimierza Boleckiego, Tadeusza Gadacza, Małgorzaty Kowalskiej, Jacka Migasińskiego i Piotra Nowaka
Adam Izdebski, Monastyczność uniwersytetu – wpływ idei monastycznej na kształt życia uniwersyteckiego
Bronisław Łagowski, Uniwersytet w otoczeniu społecznym

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Stanisław Borzym, Uniwersytet według Twardowskiego
Kazimierz Twardowski, O dostojeństwie Uniwersytetu

ANTYKWARIAT
Piotr Nowak, Alkibiades Większy (komentarz)

RECENZJE I POLEMIKI
Wojciech Bałus, Saturn i melancholia
Katarzyna Nadana, Spotkania z nicością
Kamil Maria Wielecki, Kiedy stałam się mitem
Mikołaj Wiśniewski, Garnitur pana Bernharda