English

  Kronos 1(16)/2011

  PREZENTACJE
  Mateusz Werner, Atheismusstreit
  Johann Gottlieb Fichte, O podstawie naszej wiary w boski porządek świata
  Friedrich Karl Forberg, Ewolucja pojęcia religii
  Reskrypt elektora saskiego do Uniwersytetów w Lipsku i Wittenberdze
  Johann Gottlieb Fichte, Odwołanie do opinii publicznej
  Friedrich Heinrich Jacobi, Do Fichtego
  Jean Paul, Estetyka. Kurs przygotowawczy
  Piotr Graczyk, A Whiter Shade of Pale
  Jean Paul, Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana
  Jean Paul, Mowa wypowiedziana przez umarłego Chrystusa ze szczytu kosmicznego gmachu o tym, że nie ma Boga

  ESEJE
  Dymitr Pisariew, Bazarow. O powieści Turgieniewa Ojcowie i dzieci
  Leszek Augustyn, Od niemocy do nadmocy. Diagnoza nihilizmu rosyjskiego
  Siemion Frank, Etyka nihilizmu
  Ernst Jünger, Przez linię
  Marcin Rychter, Coś z niczego
  Ray Brassier, Prawda o zagładzie
  Jestem nihilistą, bo wciąż wierzę w prawdę. Z Rayem Brassierem rozmawia Marcin Rychter
  Krzysztof Rosiński, Nadzmysłowa konieczność
  Renata Lis, Flaubert

  BOHDAN POCIEJ (1933–2011)
  Zofia Rosińska, Basso continuo
  Bohdan Pociej, Muzyka a egzystencja

  PRZYSZŁOŚĆ UNIWERSYTETU
  Piotr Nowak, Wolność i Uniwersytet
  Przyszłość Uniwersytetu. Debata z udziałem Włodzimierza Boleckiego, Tadeusza Gadacza, Małgorzaty Kowalskiej, Jacka Migasińskiego i Piotra Nowaka
  Adam Izdebski, Monastyczność uniwersytetu – wpływ idei monastycznej na kształt życia uniwersyteckiego
  Bronisław Łagowski, Uniwersytet w otoczeniu społecznym

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Stanisław Borzym, Uniwersytet według Twardowskiego
  Kazimierz Twardowski, O dostojeństwie Uniwersytetu

  ANTYKWARIAT
  Piotr Nowak, Alkibiades Większy (komentarz)

  RECENZJE I POLEMIKI
  Wojciech Bałus, Saturn i melancholia
  Katarzyna Nadana, Spotkania z nicością
  Kamil Maria Wielecki, Kiedy stałam się mitem
  Mikołaj Wiśniewski, Garnitur pana Bernharda