English

  Vade-mecum i pozostałe wiersze z lat 1865–1883

  wybór i opracowanie Józef Franciszek Fert
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2022

  cena 50 (zamów)

  spis treści

   
  Vade-mecum i pozostałe wiersze z lat 1865–1883
  Cyprian Norwid
  Nie pochlebiaj Cieniowi! o! Ulissie – szlachetny
  synu Laerta – wolałbym pomiędzy wami być pachołkiem
  ostatniego wyrobnika, nieposiadającego
  ziemi, mającego pług za całą własność i zaledwo
  zdolnego wyżyć, aniżeli panować jak Monarcha
  – nad narodem umarłych!
  Odyseon

   

  Nim jednak będziemy mogli powiedzieć, że wielopokoleniowe prace nad „kanonicznym” wydaniem norwidianów zostały zakończone, warto pokusić się o udostępnienie jednej z najcenniejszych części tej wielkiej spuścizny dla szerszego grona miłośników szczęśliwie przywracanego kulturze narodowej poety. Wybór tego horyzontu czytelniczego wymusza pewne ograniczenia w aparacie komentatorskim, głównie w zakresie szczegółowej dokumentacji dziejów tekstu, choć samo dzieło przez mnożenie dokumentacji nie staje się „łatwiejsze” (popularniejsze), a spojrzeniu tekstologa nie musi przecież ściśle odpowiadać doznanie czytelnik