English

  Pisma przeciw Polakom

  przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek
  Biblioteka kwartalnika KRONOS
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2017
  cena 42 zł (zamów)

  spis treści
  Pisma przeciw Polakom
  Voltaire
  Gdyby cesarzowa chciała umocnić swe imperium szczątkami Polski, to od niej tylko by to zależało. Wystarczyło wzniecić zamieszki, aby je uspokoić.

  Podczas gdy przemierzała ona granice swych państw, gdy przejeżdżała z Europy do Azji, by naocznie stwierdzać potrzeby i zasoby swych ludów, jej armia znajdująca się w środku Polski rodziła od dawna podejrzenia, obawy i wrogość. Kiedy jednak przekonano się, że jej żołnierze byli kapłanami pokoju, ów cud niesłychany otworzył oczy wielu prałatom. Zawstydzili się oni, że nie są tak pokojowi jak rosyjskie oddziały.

  Imperatorka Rosji nie tylko wprowadziła powszechną tolerancję w swoich rozległych krainach, lecz również teraz posyła swą armię do Polski, pierwszą armię tego rodzaju, odkąd istnieje ziemia – armię pokoju, która służy jedynie obronie praw obywateli i nastraszeniu jej przeciwników.


  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego