English

  Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej

  przełożył i posłowiem opatrzył Piotr Skalski
  Miniatury Filozoficzne
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2017
  cena 35 zł (zamów)

  spis treści
  Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej
  Catherine Malabou

  Rozpoznanie roli destrukcyjnej plastyczności pozwala zradykalizować dekonstrukcję podmiotowości, przekazać jej nowy impuls. Ujawnia ono, że moc unicestwienia skrywa się w samym sercu tożsamościowej konstytucji.


  Metamorfoza, jaką próbuję tu poddać myśleniu, jest fabrykacją nowej osoby, nieznanej formy życia, bez żadnego punktu wspólnego z formą, która ją poprzedza.