English

  WYJŚCIE – III Studenckie Spotkania Filozoficzne

  Opublikowano:
  29 listopada 2019

  28 lutego – 1 marca 2020, Międzygórze

  Urodziliśmy się za wcześnie i wciąż nie możemy dojrzeć. Wyprowadzali nas z dzieciństwa ludzkości, czasem ciągnęli za uszy – paryscy lumières, Kant, Hegel, Adorno, Horkheimer – nasi coraz to bardziej rozczarowani wychowawcy. Byliśmy bardzo oporni, a nasza dojrzałość – na ogół – sprowadza się do umiejętnego zakładania i zamiany masek, pod którymi kryje się ludzkie dziecko, niewinne, wiecznie spragnione, beztroskie i nieodpowiedzialne. Istota wydana na świat przedwcześnie, niedokończona, bardziej bezbronna w swym niemowlęctwie niż jakiekolwiek inne zwierzę. Wciąż pragnąca, nigdy dość syta, wiecznie zmieniająca swoje oblicze, przepoczwarzająca się w kolejne formy – wychodząca z siebie, rozsadzająca dawne kształty i ramy. Człowiek, zwierzę o wybitnie zaawansowanym stopniu neotenii, zachowujące u dorosłych osobników cechy charakterystyczne dla niedojrzałych osobników innych naczelnych: za cienkie kości, zbyt wielki mózg, rzadkie owłosienie, wielkie oczy, mały nos, mała szczęka i zęby; postawa wyprostowana. Wieczna larwa. Człowiek, „korona stworzenia”, przemocą władający całym żywym globem, pokrywający go siecią miast, dróg i infrastruktury, dziesiątkujący gatunki na rzecz swych trzód i upraw – najsłabsze spośród zwierząt, a jednak ujarzmiające i zaprzęgające przyrodę w pogoni za bóstwem, wciąż przekraczające siebie i wschodzące ku górze – ku zniewalającemu pięknu zaświatowych idei – i wciąż spadające w bezdenne otchłanie bestialstwa, w milczące pola śmierci i w zasypane wapnem doły.

  Z pęknięć na obliczu świata, który dziś dziedziczymy, wyziera niema otchłań. Nie mamy dokąd iść – nie mamy dróg wyjścia, bo przezornie zakazaliśmy sobie wiary w cokolwiek wartego ryzyka, porzucenia siebie. Ci, którzy twierdzą, że wierzą, najczęściej przywdziewają maski, odgrywają teatralne confiteor i recytują manifesty. Nikt już nie wierzy jak dziecko. Jesteśmy puści i zawieszeni w tej pustce – rzuceni w obcy świat, zamknięci w starzejących się ciałach, ograniczeni językiem, unicestwiani przez obojętny czas. Być może to jest dojrzałość. Kiedy proponowano nam rozmaite wyjścia – zwodzono nas – odpowiedzialnie odmawialiśmy, uprzejmie odrzucając obietnice innego świata albo innego życia. Pilnujemy się, bo mamy poczucie tej pustki, która może w nas wtargnąć, gdy odsłonimy maskę i opuścimy formę, która trzyma nas w ryzach. Czasami jednak trafiają się chwile słabości – i nieomal bezwiednie robimy coś głupiego, coś nieodpowiedzialnego i dziecinnego, z pewnością jednak przyjemnego i pociągającego. Zapominamy się – i w zapomnieniu tym odkrywamy przed sobą głęboko skrywaną, zamaskowaną i stłumioną siłę. Pragnienie. Wychodzi z nas ktoś inny od tego, za kogo uchodziliśmy – i mamy dwa wyjścia: zakryć to dziwne oblicze – lub poznać siebie raz jeszcze i stać się tym, kim się jest.

  III Studenckie Spotkania Filozoficzne „WYJŚCIE” odbędą się w dniach 28 lutego – 1 marca 2020 roku (3 dni) w Międzygórzu, nieopodal Masywu Śnieżnika. Składać się będą z czterech Wyjść.

  WYJŚCIE POLITYCZNE poprowadzi dr Ivan Dimitrijević. WYJŚCIE EROTYCZNE poprowadzi dr Andrzej Serafin. WYJŚCIE JĘZYKOWE poprowadzi dr Łukasz Kołoczek. WYJŚCIE ETYCZNE poprowadzi dr hab. Paweł Korobczak.

  W ramach każdego z Wyjść prowadzący będzie współpracował z wybraną grupą uczestników, a każdy z nich przygotuje referat na uzgodniony z wykładowcą temat, stanowiący jednocześnie krok na danej drodze wyjścia. Opracowanych przez uczestników referatów wysłuchamy podczas Spotkań. Ponadto każde Wyjście zostanie zwieńczone podsumowującym wykładem prowadzącego.

  Zgłoszenia osób zainteresowanych czynnym uczestnictwem przyjmujemy do 29 grudnia 2019 roku pod adresem wyjscie@kronos.org.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, omówienie jego zainteresowań, inspiracji, dotychczasowych studiów, działalności i przebytej drogi. I przede wszystkim - wybór jednego z czterech Wyjść wraz z uzasadnieniem oraz krótkim listem motywacyjnym. Całość powinna zostać zawarta na ok. 1-2 stronach.

  Na początku stycznia skontaktujemy wyłonionych uczestników z prowadzącymi Wyjść celem dookreślenia tematów referatów. Opisy poszczególnych Wyjść, przygotowane przez prowadzących, są dostępne na Dysku Google: https://drive.google.com/drive/folders/1hJHziQtZDMVtLUO-X5s3bSUzwxMAJIzJ

  Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem biernym – bez referatu – prosimy o zgłoszenia do 15 stycznia 2020 roku.

  Naszym gospodarzem będzie agroturystyka „Wichrowe Wzgórza” w Międzygórzu. Koszt dwóch noclegów wynosi 80 zł, jednego – 40 zł. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych filozofią, rozmową i myślą.