English

  Kronos 4 (67)/2023

  Kronos67
  4/2023
  LIBELT
  projekt okładki:
  Caspar David Friedrich
  PREZENTACJE
  Tomasz Herbich, Libelt i Pol. U źródeł polskiej filozofii narodowej
  Karol Libelt, Wstęp. Estetyka uważana jako przejście do filozofii czystej
  Karol Libelt, Stanowisko sztuki do natury. Różnica między pięknem natury a pięknem sztuki
  Karol Libelt, Wstęp do Piękna natury
  Karol Libelt, Myśl, słowo i czyn. Rzecz filozoficzna o urzeczywiszczaniu się ducha
  Karol Libelt, Rozbiór krytyczny dzieła Bronisława Trentowskiego Grundlage der universellen Philosophie
  Wincenty Pol, Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku. Prelekcja X
  Bronisław Trentowski, Kosmozofii dział wtóry. Morfozofia lub filozofia formy świata i morfozyki

  ESEJE
  Maciej Możański, O pojęciu inteligencji w O miłości Ojczyzny Karola Libelta
  Konrad Wyszkowski, O pewnym kłopotliwym fragmencie z Myślini Trentowskiego. Jak wykładać filozofię polską i trochę o logice języka naturalnego
  Maksymilian Kornatowski, „Noumenalne moce” w systemach filozoficznych Immanuela Kanta, Friedricha Schellinga i Alfreda Northa Whiteheada
  Jakub Pyda, Irydion – Syn cieniów. O ewolucji myśli antropologicznej Zygmunta Krasińskiego
  Karolina Filipczak, O peryferyjnym uniwersalizmie

  POLITYKA
  Wawrzyniec Rymkiewicz, Apologia Andrzeja Leppera. Odpowiedź na pytania „Praktyki Teoretycznej”

  ANTYKWARIAT
  Sadik Dżalal al‑Azm, Orientalizm i orientalizm odwrócony

  RECENZJE I POLEMIKI
  Szymon Wróbel, Świat wieczystej niedzieli. Na marginesie książki Ivana Dimitrijevicia zatytułowanej Dysputa o dziele
  Kacper Kutrzeba, „Od tego się wyzwalamy, co umiemy zastąpić”. Czy Mickiewicz i Ern potrafią wyzwolić się od filozofii niemieckiej?
  ks. Jan Sochoń, Teoria widzenia i jej konsekwencje