English

Kronos 3 (42)/2017

Kronos42
3/2017
KOŚCIUSZKO - BOHATER FILOZOFICZNY
projekt okładki:
Janusz Barecki
PREZENTACJE
Marian Skrzypek, Tadeusz Kościuszko wśród oświeconych i romantyków
Jules Michelet, Kościuszko
Józef Pawlikowski, Sprostowanie pism względem Kościuszki
Teofil Lenartowicz, O polskim Naczelniku Kościuszce i o racławickiej bitwie dnia 4 kwietnia 1794 roku
Kornel Ujejski, Pogrzeb Kościuszki
Jan Paweł Woronicz, Przemowa przy złożeniu do grobu śmiertelnych zwłoków ś.p. Tadeusza Kościuszki
Marian Skrzypek, Republikańskie wyznanie wiary Tadeusza Kościuszki

ESEJE
Hannah Arendt, Kłamstwo w polityce. Refleksje nad „teczkami Pentagonu”
Hannah Arendt, Rozważania o polityce i rewolucji
Piotr Nowak, Republikanka. Komentarz do republikańskich pism Hannah Arendt
Hannah Arendt, Augustyn i protestantyzm
Margaret Canovan, Konserwatyzm Hannah Arendt
Paulina Sosnowska, „Wciąż to samo: pominięcie ludzi”. Hannah Arendt i Carl Schmitt
Giorgio Agamben, O granicach przemocy
Giorgio Agamben, Rzecz sama
Paweł Rzewuski, Filozofia Józefa Piłsudskiego

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Paweł Rzewuski, Chrystus jest w Polsce – Mereżkowski a sprawa Polska
Dymitr Mereżkowski, Józef Piłsudski

ANTYKWARIAT
Konrad Wyszkowski, Tadeusz Kościuszko jako „wielki człowiek” i „nowoczesny Polak”

RECENZJE I POLEMIKI
Jakub Wolak, Albert Lautman, filozof i matematyk platoński z XX wieku