English

  Kronos 3 (42)/2017

  Kronos42
  3/2017
  KOŚCIUSZKO - BOHATER FILOZOFICZNY
  projekt okładki:
  Janusz Barecki
  PREZENTACJE
  Marian Skrzypek, Tadeusz Kościuszko wśród oświeconych i romantyków
  Jules Michelet, Kościuszko
  Józef Pawlikowski, Sprostowanie pism względem Kościuszki
  Teofil Lenartowicz, O polskim Naczelniku Kościuszce i o racławickiej bitwie dnia 4 kwietnia 1794 roku
  Kornel Ujejski, Pogrzeb Kościuszki
  Jan Paweł Woronicz, Przemowa przy złożeniu do grobu śmiertelnych zwłoków ś.p. Tadeusza Kościuszki
  Marian Skrzypek, Republikańskie wyznanie wiary Tadeusza Kościuszki

  ESEJE
  Hannah Arendt, Kłamstwo w polityce. Refleksje nad „teczkami Pentagonu”
  Hannah Arendt, Rozważania o polityce i rewolucji
  Piotr Nowak, Republikanka. Komentarz do republikańskich pism Hannah Arendt
  Hannah Arendt, Augustyn i protestantyzm
  Margaret Canovan, Konserwatyzm Hannah Arendt
  Paulina Sosnowska, „Wciąż to samo: pominięcie ludzi”. Hannah Arendt i Carl Schmitt
  Giorgio Agamben, O granicach przemocy
  Giorgio Agamben, Rzecz sama
  Paweł Rzewuski, Filozofia Józefa Piłsudskiego

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Paweł Rzewuski, Chrystus jest w Polsce – Mereżkowski a sprawa Polska
  Dymitr Mereżkowski, Józef Piłsudski

  ANTYKWARIAT
  Konrad Wyszkowski, Tadeusz Kościuszko jako „wielki człowiek” i „nowoczesny Polak”

  RECENZJE I POLEMIKI
  Jakub Wolak, Albert Lautman, filozof i matematyk platoński z XX wieku