English

  Kronos 1 (20)/2012

  Kronos20
  1/2012
  HIPERCHAOS
  PREZENTACJE
  Quentin Meillassoux, Potencjalność i wirtualność
  O nadprzygodności, wirtualności i sprawiedliwości. Quentin Meillassoux w rozmowie z Grahamem Harmanem
  Graham Harman, O przyczynowości zastępczej
  Graham Harman, Filozofia zwrócona ku przedmiotom contra radykalny empiryzm

  ESEJE
  William James, Czy świadomość istnieje?
  William James, Rzecz i jej relacje
  Kenneth W Stikkers, Intuicja i rozum w klasycznej filozofii amerykańskiej
  Ray Brassier, Gwiezdna pustka czy kosmiczne zwierzę? Badiou i Deleuze o rzucie kośćmi
  Alain Badiou, Bóg umarł
  Bartosz Kuźniarz, Rewolucyjna algebra
  Alain Badiou, Co to znaczy żyć?
  Alain Badiou, Francuski filozof w odpowiedzi polskiemu poecie
  Wawrzyniec Rymkiewicz, Głód rzeczywistości Badiou przeciwko Miłoszowi
  Michał Herer, Przemysł kulturalny: wycieczka poza Frankfurt (i z powrotem)
  Jan Tokarski, O Dziennikach Jarosława Iwaszkiewicza
  Krzysztof Rutkowski, Smak jedzonej Księgi

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Stanisław Pieróg, Stanisław Brzozowski i mit nowoczesności
  Stanisław Brzozowski, Stanisław Wyspiański jako poeta Szkic krytyczny

  ANTYKWARIAT
  Szymon Wróbel, Opis martwego eksperymentu i martwego języka

  RECENZJE I POLEMIKI
  Robert Pawlik, Ojcostwo jako kruchy konstrukt kulturowy
  Stanisław Obirek, Ostre widzenia
  Ewa Rzanna, Zrozumieć przemijanie
  Aleksander Temkin, Ogrodzenie wokół ogrodzenia – Leo Straussa Historia filozofii politycznej
  Olga Kłosiewicz, W poszukiwaniu utraconej baśni, czyli o zmaganiach poezji z transcendencją