English

Kronos 1 (20)/2012

Kronos20
1/2012
HIPERCHAOS
PREZENTACJE
Quentin Meillassoux, Potencjalność i wirtualność
O nadprzygodności, wirtualności i sprawiedliwości. Quentin Meillassoux w rozmowie z Grahamem Harmanem
Graham Harman, O przyczynowości zastępczej
Graham Harman, Filozofia zwrócona ku przedmiotom contra radykalny empiryzm

ESEJE
William James, Czy świadomość istnieje?
William James, Rzecz i jej relacje
Kenneth W Stikkers, Intuicja i rozum w klasycznej filozofii amerykańskiej
Ray Brassier, Gwiezdna pustka czy kosmiczne zwierzę? Badiou i Deleuze o rzucie kośćmi
Alain Badiou, Bóg umarł
Bartosz Kuźniarz, Rewolucyjna algebra
Alain Badiou, Co to znaczy żyć?
Alain Badiou, Francuski filozof w odpowiedzi polskiemu poecie
Wawrzyniec Rymkiewicz, Głód rzeczywistości Badiou przeciwko Miłoszowi
Michał Herer, Przemysł kulturalny: wycieczka poza Frankfurt (i z powrotem)
Jan Tokarski, O Dziennikach Jarosława Iwaszkiewicza
Krzysztof Rutkowski, Smak jedzonej Księgi

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Stanisław Pieróg, Stanisław Brzozowski i mit nowoczesności
Stanisław Brzozowski, Stanisław Wyspiański jako poeta Szkic krytyczny

ANTYKWARIAT
Szymon Wróbel, Opis martwego eksperymentu i martwego języka

RECENZJE I POLEMIKI
Robert Pawlik, Ojcostwo jako kruchy konstrukt kulturowy
Stanisław Obirek, Ostre widzenia
Ewa Rzanna, Zrozumieć przemijanie
Aleksander Temkin, Ogrodzenie wokół ogrodzenia – Leo Straussa Historia filozofii politycznej
Olga Kłosiewicz, W poszukiwaniu utraconej baśni, czyli o zmaganiach poezji z transcendencją