English

  Wybór dzieł filozoficznych

  przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek
  Biblioteka kwartalnika KRONOS
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2022

  cena 55 zł (zamów)

  spis treści
  Wybór dzieł filozoficznych
  Voltaire

  Wydanie Wyboru dzieł filozoficznych stanowi kolejny krok w przybliżeniu polskiemu czytelnikowi dorobku tego klasyka francuskiego oświecenia. Rozpoczęliśmy od publikacji Słownika filozoficznego (2015). Następnie zaprezentowaliśmy Pisma przeciw Polakom (2017), skierowane przeciwko konfederacji barskiej, oraz Filozofię historii (2018).


  Wybór pism zebranych w tym tomie nie został dokonany na zasadzie przypadku. Intencją tłumacza było wypełnienie dotkliwych luk, jakie istnieją w przyswajaniu sobie w języku polskim myśli Voltaire’a. Tak się złożyło, że jego przekłady w Polsce miały miejsce w dwóch głównych rzutach przedzielonych dwustuletnią przerwą. Pierwsza fala tłumaczeń zbiegła się z okresem rozbiorowym, druga zaś wystąpiła dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym i dziesięcioleciu powojennym.


   

     Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego