English

  Wincenty Lutosławski, Stanisław Pigoń. Korespondencja wzajemna

  opracowanie Paulina Przepiórka
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2023

  cena 40 (zamów)

  spis treści
  Wincenty Lutosławski, Stanisław Pigoń. Korespondencja wzajemna
  Paulina Przepiórka opracowanie

  Zawierający łącznie 65 listów i kart pocztowych, zespół korespondencji Wincentego Lutosławskiego do Stanisława Pigonia jest ważnym świadectwem serdecznych, momentami nawet zażyłych stosunków, jakie łączyły filozofa z uczniem w latach 1908–1913, a także późniejszych relacji – już po rozłamie w Eleusis – mniej otwartych, ale wciąż pełnych wzajemnego szacunku.


  Nikt jak dotąd nie poświęcił należytej uwagi korespondencji wymienianej przez Wincentego Lutosławskiego ze Stanisławem Pigoniem. Wyjątek stanowi pięć listów Pigonia z lat 1932–1933 i 1946 ogłoszonych przez Józefa Dużyka w „Życiu Literackim” w 1988 roku, które udostępniła badaczowi Janina Lutosławska. Pozostałe zaś listy uczonych dotychczas spoczywały bezpiecznie w teczkach archiwów.