English

Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa

Biblioteka kwartalnika KRONOS
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Warszawa 2015
druk 35 zł (zamów)
e-book 35 zł (zamów)

spis treści
Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa
Wawrzyniec Rymkiewicz
Zacznijmy od prostego ćwiczenia. Patrzę w lustro. Widzę w nim własną twarz, która staje przede mną jako substancja wyposażona w różne atrybuty. Mogę dotknąć nosa i złapać się za ucho. Twarz jest czymś namacalnie uchwytnym, das Vorhandene, powiedziałby Heidegger. W podobny sposób zjawia się przede mną także inny człowiek – który wchodzi właśnie do pokoju. On również (uczy filozofia zdrowego rozsądku) jest przedmiotem, rzeczą myślącą, poruszającym się ciałem, bytem substancjalnym. Nieadekwatność tej kategoryzacji stanie się oczywista, kiedy przełożymy pojęcia istnienia na obrazy czasu, a następnie spróbujemy zdać sprawę z pierwotnego doświadczenia naszej tu obecności.

Wawrzyniec Rymkiewicz (1971), redaktor naczelny kwartalnika „Kronos”.


Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego