English

  Szkicownik mizantropa

  Biblioteka kwartalnika KRONOS
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2023
  cena 65 zł

  spis treści
  Szkicownik mizantropa
  Piotr Nowak

  Rodzice nie tylko dopuścili się w stosunku do dzieci przestępstwa ich spłodzenia, ale też dopuszczają się go nadal, tuląc je i ściskając, oczywiście bez pytania. „Ojciec i matka to dowody nieszczęsnego, niepoczytalnego, niedającego się już naprawić działania instynktu, uczucia, diabła” – pisał Bernhard w swej debiutanckiej powieści Mróz. Życzmy im zatem wszystkiego najgorszego. Bo rodzice to nie tylko „przełożeni”, ale także nasi „dawni mistrzowie”, po których nie wiadomo, co pozostaje – prawda czy fałsz. -- z rozdziału Nasi mistrzowie.


  Chodzić po świecie stukniętym to jednak trochę wstyd, piętno, dolegliwość. Być może rola szaleństwa – tak kino współczesne – sprowadza się do zainicjowania przez nie rewolucji społecznej. Można w to powątpiewać, można być amatorem takiego rozwiązania, do wyboru, do koloru, nie ma znaczenia, w końcu to tylko fantazja. Natomiast prawdą szaleństwa jest jego samotność. Wariaci nie dzielą z nikim nawet kawałka świata; zamykają się we własnym. Nie inaczej ze starcami. Oni również nie opuszczają swojego pokoju, starość ich stygmatyzuje, zamienia ich życie w pustkę, odbiera wolność. -- z rozdziału Z widokiem na ciemność.


  ***


  Piotr Nowak (1966) – profesor filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest autorem książek: Ontologia sukcesu. Esej przy filozofii Alexandre’a Kojève’a (Gdańsk 2006), Podpis księcia. Rozważania o mocy i słabości (Warszawa 2013), The Ancients and Shakespeare on Time. Some Remarks on the War of Generations (Amsterdam–New York 2014), Hodowanie troglodytów. Uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego (Warszawa 2014), Umieram, więc jestem (Warszawa 2016), Puszka z Pandorą. O kulturze, uniwersytetach i etosie pokolenia ’68 (Warszawa 2016), After Jews. Essays on Political Theology, Shoah and the End of Man (New York–London 2022), Filozofowie (w trzech słowach) (Warszawa 2022). Nagrodzony Skrzydłami Dedala za książkę Przemoc i słowa. W kręgu filozofii politycznej Hannah Arendt (Warszawa 2018). Przekładał m.in. pisma J.S. Milla, H. Arendt, W.H. Audena, L. Straussa, A. Kojève’a, A. Blooma, B. Pasternaka, W. Rozanowa, A. Biełego, P. Florenskiego, J. Taubesa, S. Franka. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika filozoficznego „Kronos. Metafizyka – Kultura – Religia” oraz rocznika „Kronos. Philosophical Journal”. Członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego.