English

  Światy wtórne

  przełożył i wstępem opatrzył Piotr Nowak
  Biblioteka Kwartalnika KRONOS
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2022

  cena 48 zł
  Światy wtórne
  W.H. Auden

  Wykłady poświęcone pamięci T.S. Eliota wygłoszone w Eliot College w University of Kent w Canterbury w październiku 1967 roku


  Do niedawna większość ludzi mówiła językiem tej warstwy społecznej, do której należała. Ich słownictwo mogło być ograniczone, lecz przyswajali je pierwszej ręki, od swoich rodziców i sąsiadów, stąd też znali oni właściwe znaczenia tych słów, z których korzystali, i nie podejmowali prób korzystania z innych. Dziś z kolei – zgaduję – dziewięć dziesiątych populacji nie wie, co znaczy trzydzieści procent spośród słów, których używają.


  Konieczne jest, abyśmy byli świadomi zła w świecie, tego przeszłego, wiedząc, do czego zdolny jest człowiek, i mogąc się przed tym złem ustrzec, oraz tego obecnego, tak byśmy mogli podjąć działania polityczne na rzecz jego wykorzenienia. Wszakże Poeta nie umie zabrać się do tego bez ubrudzenia siebie i swoich czytelników. Napisać sztukę, a więc stworzyć świat wtórny na temat, dajmy na to, Auschwitz jest nikczemnością: autor i publiczność mogą przed sobą udawać zgorszenie moralne, lecz w rzeczywistości spędzają razem rozrywkowy wieczór, czerpiąc estetyczną przyjemność ze spraw potwornych.


  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego