English

Przemoc i słowa. W kręgu filozofii politycznej Hannah Arendt

Biblioteka Kwartalnika KRONOS
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Warszawa 2018

cena 40 zł (zamów)

Spis treści
Przemoc i słowa. W kręgu filozofii politycznej Hannah Arendt
Piotr Nowak

Wraz z publikacją Eichmanna w Jerozolimie podniosły się głosy sprzeciwu i żywiołowej krytyki. To chyba Israel Gutman, powstaniec z getta warszawskiego, jako pierwszy ukuł powiedzenie o „żydowskim antysemityzmie Arendt”, o jej „nienawiści do siebie jako Żydówki”, które w lot podchwycili inni. Nagłówek Self-hating Jewess writes pro-Eichmann series for New Yorker magazine – powtarzano w większości amerykańskich gazet. Anti-Defamation League, żydowska organizacja działająca w Stanach Zjednoczonych, zwalczająca wszelkie przejawy antysemityzmu, wszczęła przeciwko Eichmannowi kampanię na skalę niemającą żadnego precedensu. Mówiąc krócej, postanowiono Arendt wbić w ziemię, zatrzeć pamięć o niej, lecz naprzód zlinczować jako „kryptonazistkę”.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego