English

Podstawowe zagadnienia filozofii

przełożył i słownikiem opatrzył Wawrzyniec Rymkiewicz
Klasycy Filozofii Niemieckiej
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Warszawa 2017 

cena 40zł (zamów)

spis treści
Podstawowe zagadnienia filozofii
Martin Heidegger

„Istota Iścizny nie jest czystym pojęciem, które lu­dzie mają w głowach, lecz Iścizna istni, ona jest w każdym jej istotowym ukształtowaniu mocą określającą wszelką istność i bezistność, której się szuka, o którą się walczy i dla której się cierpi. „Istnięcie” Iścizny jest Zdarzeniem, które bardziej jest rzeczywiste i czynne niż wszystkie historyczne fakty i wypadki, ponieważ jest ich podstawą”.


Jak przełożyć Heideggera? Jego dzieło uchodzi za nieprzekładalne. Zrozumiemy go dopiero wtedy – skontaktujemy się z nim dopiero wtedy – gdy ruszymy z posad polszczyznę, odwołamy się do jej zapomnianych dziejów, do dawnej leksyki i zapi­sanych w niej doświadczeń. Wykład Podstawowe zagadnienia filozofii znakomicie nadaje się do takiej pracy. Heidegger wygłaszał go w semestrze zimo­wym roku 1937 na Uniwersytecie Fryburskim. To drugi okres jego twórczości. Czas Przyczynków do filozofii. Heidegger mówił jednak do studentów. I chciał być zrozumiany.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego