English

  Eutyfron

  przekład Józef M. Bocheński
  wybór tekstów i redakcja naukowa Piotr Nowak
  komentarze: Hans-Georg Gadamer, Olof Gigon, Pierre Hadot, Marlo Lewis Jr., Aleksiej Łosiew, Piotr Nowak, Frederick Rosen, Leo Strauss, Jan Tokarski
  Biblioteka Platońska
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego,
  Warszawa 2015
  druk 50 zł (zamów)

  spis treści
  Eutyfron
  Platon
  Na początku musimy bliżej zbadać wyrażenia charakteryzujące nasz temat. Jakie greckie terminy mają znaczenie religii i religijności? Żadne z tych pojęć nie posiada ścisłego odpowiednika w języku greckim. Za pomocą naszego pojęcia religii nie sposób zrozumieć, co mogła ona oznaczać dla Sokratesa. Słowo „religia” jest słowem niegreckim. Dla każdego nowoczesnego badacza lub myśliciela wychowanego na chrześcijańskim Zachodzie istota greckiej religijności pozostaje czymś tajemniczym, obcym i nieuchwytnym. - Hans-Georg Gadamer, Religia i religijność Sokratesa

  Wiara pozwalająca nawiązać osobową więź z bogiem jest dla Greków czymś niezrozumiałym; wychodzi poza ludzką ciekawość i staje się patologią – δεισιδαιμονία, „trwogą przed bogami”, albo – przeciwnie – ὕβρις, bezmyślną pychą. Bogowie w Grecji podobni są ludziom – kłócą się, zdradzają, bywają zazdrośni, lekkomyślni, okrutni. Dlatego można powiedzieć, że sprzeczności występujące w obrębie rzeczywistości sakralnej stanowią poniekąd symetryczne odbicie świata ludzi, z tą różnicą, że sprawy bogów to sprawy nieśmiertelnych. - Piotr Nowak, Religijność Greków