English

  Pisma rozproszone

  wybór, wstęp i redakcja naukowa Andrzej Wawrzynowicz
  Klasycy Polskiej Nowoczesności
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2019

  cena za oba tomy 80 zł (zamów)

  spis treści tom I
  spis treści tom II
  Pisma rozproszone
  August Cieszkowski
  TOM I: Rozprawy filozoficzne i pisma krytyczne, Pisma polityczne i społeczne
  Komuniści, demagodzy, utopiści wszelkiej barwy, którzy macie prawe przeczucia i prawe domysły, ale czucia i myśli zwichnięte – i wy synowie umęczonego, rozkrzyżowanego narodu – żywej i świętej ofiary, przez którą Bóg staje się ludzkością, jako przez Jezusa Chrystusa Bóg stał się człowiekiem, nie rozrywajcież dalej świata niedojrzałymi zamysły – lecz bądźcie dobrej myśli, ku zrozumieniu – i bądźcie dobrej woli, ku spełnieniu! (August Cieszkowski)

  TOM II: Pisma ekonomiczne
  Jesteśmy jeszcze dość naiwni, aby wierzyć (pozostawiając uznaniu czytelnika, czy pomimo, czy wskutek doświadczenia wieków), iż we wszelkiej walce przemocy z prawdą, słusznością, sprawiedliwością czy z prawem, zawsze przemoc końcem końców ulegnie… Im więcej się sroży, tym bardziej się wyczerpuje. Skądże miałaby przemóc to, co ma rację bytu w sobie? (August Cieszkowski)

   

  pisma rozporosze 1    pisma rozproszone 2