English

  Podpis księcia. Rozważania o mocy i słabości

  Biblioteka kwartalnika KRONOS
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2013
  cena 39 zł (zamów)

  Spis treści
  Podpis księcia. Rozważania o mocy i słabości
  Piotr Nowak
  Piotr Nowak jest zjawiskiem niecodziennym w polskiej i światowej filozofii, a chciałoby się, gwoli dobra filozofii i nas, jej odbiorców i beneficjantów, by takich jak on było coraz więcej. Nowak nie podąża utartymi szlakami, wybierając trakty, na których tłoczno. Nowak nie liczy się z kanonami określanymi raczej logiką życia akademickiego niż dynamiką zgłębiania sensu świata i życia-w-świecie… Poszukuje odpowiedzi na rzadko zadawane, a sedna sięgające pytania tam, gdzie standardowy filozof rzadko się zapuszcza, i z każdej ze swych wypraw poznawczych przynosi cenne trofea, jakimi szczodrze się ze swymi czytelnikami dzieli. Lektura szkiców Nowaka jest dla łaknących rozumienia zawsze niezapomnianą intelektualną przygodą, a nigdy rozczarowaniem. Z reguły jest wyrzutem: tak dużo w tym, co wiemy, uroczysk niewiedzy. I zachętą: w naszym zatłoczonym wieściami świecie tyle jest jeszcze ziem dziewiczych do odkrycia… (Zygmunt Bauman)
  Ciekawa, często prowokacyjna książka, w oryginalny i interesujący sposób łącząca filozofię i literaturę, jako zarówno przedmiot, o którym mówi, jak sposób, w jaki autor wyraża to, co ma do powiedzenia. Szerokie zainteresowania i wzbudzająca podziw erudycja idą tu w parze z wnikliwością analizy, skłaniającej do myślenia. (Krzysztof Michalski)

  ****
  Piotr Nowak (1966) – wykłada filozofię na Uniwersytecie w Białymstoku. Członek redakcji kwartalnika „Kronos” oraz Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego, wydawca. W 2006 roku opublikował Ontologię sukcesu. Esej przy filozofii Alexandre’a Kojève’a (słowo/obraz terytoria) oraz Wojnę pokoleń (Prószyński i S-ka). W 2008 ukazał się pod jego redakcją zbiór esejów o filozofii politycznej Carla Schmitta Man and His Enemies. W latach 2008–2013 zredagował, tłumaczył, współtłumaczył, opatrzył „słowem wstępnym” wydane w trzech tomach pisma pomniejsze Hannah Arendt, Homo Sacer Giorgia Agambena, Lewiatana Carla Schmitta, Historię filozofii politycznej Leo Straussa i Josepha Cropseya, Drut kolczasty Hannah Arendt i W.H. Audena, Ucztę Platona, Pisma żydowskie Hannah Arendt, Wykłady o filozofii politycznej Kanta Hannah Arendt, Opadłe liście Wasilija Rozanowa, Apokalipsę i politykę Jacoba Taubesa. Prowadził wykłady w wielu uczelniach europejskich i amerykańskich.


  Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego