English

  Ojcze nasz

  opracował i wstępem opatrzył Sławomir Mazurek
  Klasycy Polskiej Nowoczesności
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2022

  cena za oba woluminy 160 zł (zamów)


  spis treści wolumin I
  spis treści wolumin II
  Ojcze nasz
  August Cieszkowski

  wolumin I: tom 1 - Wstęp; tom 2 - Wezwanie
  Miliony milionów ludzi modlitwę tę od osiemnastu wieków odmawiały, miliony ją do dziś dnia codziennie odmawiają, i nieomal na miliony liczyć się dadzą komentarze, parafrazy, kazania, rozpamiętywania, uwagi i rozwagi, tak wiązaną, jak i niewiązaną mową, których się ona stała i dotąd staje przedmiotem; a przecież wyznać musimy, iż jej do tej chwili, w jej teologicznym, historycznym i filozoficznym znaczeniu, jeszcze nie pojęto, że się jej stosunku do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości nie domyślano, że najważniejszego, bo ostatecznego objawienia i nadzwyczajnego proroctwa w niej dotąd nie spostrzeżono – słowem, że jej wiecznego znaczenia a wiekowego przeznaczenia dotąd nie odkryto.


  wolumin II: tom 3 - Pierwsza prośba; tom 4 - Prośby druga do siódmej i Amen
  Wolą więc Bożą jest, abyśmy dostąpili sami przez się naszej prawdziwej, harmonijnej wolności, bo wolność – jakeśmy wyżej widzieli – jest istotnie znaczeniem i przeznaczeniem Ducha, jego najszlachetniejszym owocem. Żywioły tej wolności, pierwiastki tego spełnego wyrobu Ducha położył Bóg w całej jego przyrodzonej organizacji, w jego sercu i w jego umyśle. Znajdujemy w Duchu naszym skarby ogromne, ukryte, które są zadatkami Ducha, pierwiastkami, gdybyśmy tego nie mieli, nie mielibyśmy co wyrabiać – nie znalibyśmy naszego przeznaczenia.


  Okładka - Ojcze nasz - wolumin I        Wolumin II - Ojcze nasz