English

Wielkie wigilie

przełożył Jacek Chmielewski
wstępem opatrzył Piotr Nowak
Biblioteka kwartalnika KRONOS
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Warszawa 2016
cena 40 zł (zamów)
Wielkie wigilie
Lew Szestow

Czy nauczyciel ma obowiązek wszystko objaśniać? I czy objaśnianie jest zadaniem filozofa? Inaczej rzecz ujmując, czy filozof może być nauczycielem?
Filozof nie tylko nie może, filozof nie chce być nauczycielem. Nauczyciele pracują w gimnazjach, na uniwersytetach – wykładają arytmetykę, gramatykę, logikę, metafizykę. Zadanie filozofa jest inne.
Lew Szestow


****
„Szestow? Pachnie wódką” – przestrzegali mnie moi rosyjscy przyjaciele – fenomenolodzy. W rzeczy samej, od jego myśli, o ile udzielą się czytelnikowi, potrafi zakręcić się w głowie. Co do tego nie ma sporu. On sam powtarzał, że jego filozofia jest dla tych, którzy nie boją się zawrotów głowy, nur für Schwindelfreie.
Ze wstępu Piotra Nowaka