English

  Lata nauki Wilhelma Meistra

  przełożyli Wojciech Kunicki, Ewa Szymani
  posłowiem i komentarzem opatrzył Wojciech Kunicki
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2019

  spis treści

  cena 90 zł (zamów)
  Lata nauki Wilhelma Meistra
  Johann Wolfgang von Goethe

  Duch tej książki to artystyczny ateizm.
  Novalis


  Zwykłe oczekiwania jedności i zwartości powieść ta w równym stopniu zawodzi, jak i je spełnia. Kto jednak posiada prawdziwie systematyczny instynkt, zmysł dla uniwersum, owo przeczucie całości świata, które czyni Wilhelma tak interesującym, odczuje wszędzie niejako osobowość i żywotną indywidualność dzieła, a im głębiej docieka, tym więcej odkrywa w nim odniesień i pokrewieństw, tym więcej duchowych relacji. Jeśli jakaś książka ma swojego geniusza, to właśnie ta.
  Friedrich Schlegel


  Rewolucja Francuska, Teoria wiedzy Fichtego i Wilhelm Meister Goethego to najważniejsze tendencje tej epoki.
  Friedrich Schlegel


  Przejścia między rozdziałami Wilhelma Meistra są tak prymitywne, że uczeń klasy maturalnej, by się ich powstydził.
  Arno Schmidt  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury