English

Lata nauki Wilhelma Meistra

przełożyli Wojciech Kunicki, Ewa Szymani
posłowiem i komentarzem opatrzył Wojciech Kunicki
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Warszawa 2019

spis treści

cena 90 zł (zamów)
Lata nauki Wilhelma Meistra
Johann Wolfgang von Goethe

Duch tej książki to artystyczny ateizm.
Novalis


Zwykłe oczekiwania jedności i zwartości powieść ta w równym stopniu zawodzi, jak i je spełnia. Kto jednak posiada prawdziwie systematyczny instynkt, zmysł dla uniwersum, owo przeczucie całości świata, które czyni Wilhelma tak interesującym, odczuje wszędzie niejako osobowość i żywotną indywidualność dzieła, a im głębiej docieka, tym więcej odkrywa w nim odniesień i pokrewieństw, tym więcej duchowych relacji. Jeśli jakaś książka ma swojego geniusza, to właśnie ta.
Friedrich Schlegel


Rewolucja Francuska, Teoria wiedzy Fichtego i Wilhelm Meister Goethego to najważniejsze tendencje tej epoki.
Friedrich Schlegel


Przejścia między rozdziałami Wilhelma Meistra są tak prymitywne, że uczeń klasy maturalnej, by się ich powstydził.
Arno SchmidtDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury