English

Krótki traktat z ontologii przejściowej

przełożył Marek Karaś
Biblioteka Kwartalnika KRONOS
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Warszawa 2018

cena 35 zł (zamów)

spis treści
Krótki traktat z ontologii przejściowej
Alain Badiou

Do filozofii należy wypowiedzenie i uzasadnienie równania: matematyka = ontologia. Czyniąc to, filozofia sama uwalnia się od swego pozornie najwyższego zadania: stwierdza, że nie do niej należy myślenie bytu jako bytu. Ruch, przez który filozofia oczyszcza się z tego, co jej nie przypada, jest obecny w całej historii filozofii.


Myślenie jako filozofia organizowało od zawsze – w pierwotnym pęknięciu swej dyspozycji – równocześnie z normatywną władzą jedności także ochronę przed tą władzą, subtrakcję spod tej władzy.

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury