English

Król liczb. Szkice z metafizyki kapitalizmu

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Warszawa 2019

cena 40 zł (zamów)

spis treści
Król liczb. Szkice z metafizyki kapitalizmu
Bartosz Kuźniarz

Na terytorium dzisiejszej ekonomii trwa wojna dwóch bogów. Po jednej stronie znajduje się Bóg-osoba, słowo, które stało się ciałem, nieskończoność walcząca o wcielenie – innymi słowy, Bóg psychofizycznej formy ludzkiej jako nieprzekraczalnego telos ziemskiego życia. Po drugiej stronie jest abstrakcyjny witalizm: gnostycki bóg energii, informacji, mocy i rosnącej złożoności, obojętny na materialny nośnik, w którym się urzeczywistni.


W obecnej sytuacji nie ma pilniejszego zadania niż podważenie zgubnego w skutkach utożsamienia liberalizmu – wzrostu jakościowego i skupionego na człowieku – z kapitalizmem, czyli nieskończonym potęgowaniem energii czystego życia.


Wbrew temu, w co z czasem udało nam się uwierzyć, celem kapitalistycznej logiki nigdy nie był człowiek.


***
Bartosz Kuźniarz (1979) – filozof, tłumacz, eseista, adiunkt w Katedrze Filozofii i Etyki Uniwersytetu w Białymstoku. Autor książek Pieniądz i system. O diable w gospodarce (2006) oraz Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy (2011, przekład angielski 2015). Zajmuje się teorią społeczną oraz filozoficznym wymiarem współczesnej ekonomii i gospodarki.