English

Jak myślimy. Mieszaniny pojęciowe i ukryta złożoność umysłu

przełożyła Izabela Michalska
Biblioteka Kwartalnika KRONOS
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Warszawa 2019

cena 75 zł

spis treści
Jak myślimy. Mieszaniny pojęciowe i ukryta złożoność umysłu
Gilles Fauconnier, Mark Turner

Pięćdziesiąt tysięcy lat temu, w epoce paleolitu górnego, nasi przodkowie wykonali najbardziej spektakularny skok rozwojowy w całych dziejach człowieka. Wcześniej – istoty ludzkie stanowiły mało znaczącą grupę dużych ssaków. Później – ludzki umysł był zdolny zawojować cały świat. Co takiego się stało?


W książce tej skupiamy się na tworzeniu mieszanin pojęciowych, wspaniałej umysłowej zdolności, która w swojej najbardziej zaawansowanej formie „dwuzakresowej” pozwoliła naszym przodkom osiągnąć przewagę i – na dobre lub na złe – uczyniła człowieka tym, kim jest dzisiaj. Badamy zasady tworzenia mieszanin pojęciowych, fascynującą dynamikę tego procesu i jego kluczową rolę w naszym myśleniu i naszym życiu.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego