English

Fabrykacja człowieka Zachodu

przełożyła Anastazja Dwulit
posłowie Wawrzyniec Rymkiewicz
Miniatury Filozoficzne
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Warszawa 2016
cena 35 zł (zamów)

spis treści
Fabrykacja człowieka Zachodu
Pierre Legendre

Fabrykować człowieka to oznajmiać mu granicę. Fabrykować granicę to wprowadzić na scenę ideę Ojca, obwieścić Zakaz synom obojga płci.
Ojciec jest najpierw sprawą symboliczną, czymś teatralnym, żywą sztucznością obracającą wniwecz społeczeństwo socjologów i naukę biologów.


***
Autor tej książeczki myśli jak poeta. Układa zdania zgodnie z porządkiem rytmu. Pozwala im się prowadzić. A wtedy słowa podsuwają mu obrazy, które – ponieważ jesteśmy zanurzeni w języku – są nam dziwnie znajome, choć ich znaczenie było dotąd przed nami ukryte. Język jest nieświadomością. Nasze życie, egzystencja zwierząt kulturalnych, przebiega pośród niejasnych znaków i zagadkowych baśni. Poezja – wydobywając te obrazy i wyświetlając ich znaczenie – zarysowuje natomiast kształt analogiczny do psychoanalizy. I dlatego może zostać zaprzęgnięta w służbę filozofii nieświadomości - z Posłowia Wawrzyńca Rymkiewicza.


Bibliografia polskich przekładów Pierre’a Legendre’a:
Inny wymiar prawa, przeł. Anastazja Dwulit, „Kronos” 2010 nr 3.
Antropologia dogmatyczna. Definicja pojęcia, przeł. Anastazja Dwulit, „Kronos” 2010 nr 3.
Zbrodnia kaprala Lortiego. Traktat o Ojcu, przeł. Anastazja Dwulit, wstępem opatrzył Wawrzyniec Rymkiewicz, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2012.
Zob. także blok tekstów poświęconych Pierre’owi Legendre’owi w „Kronosie” 2010 nr 3, s. 37–102.