English

Esej o tragiczności

przełożył Tadeusz Zatorski
Miniatury Filozoficzne
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Warszawa 2020

cena 45 zł (zamów)

spis treści
Esej o tragiczności
Peter Szondi
Dzieje filozofii tragiczności same nie są wolne od tragizmu. Przypominają lot Ikara. Im bardziej myślenie przybliża się do ogólnego pojęcia, tym słabiej trzyma się go substancja, której zawdzięcza swój wzlot. Na wyżynach rozumnego wglądu w strukturę tragiczności zapada się bezsilnie w sobie.