English

  Esej o tragiczności

  przełożył Tadeusz Zatorski
  Miniatury Filozoficzne
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2020

  cena 45 zł (zamów)

  spis treści
  Esej o tragiczności
  Peter Szondi
  Dzieje filozofii tragiczności same nie są wolne od tragizmu. Przypominają lot Ikara. Im bardziej myślenie przybliża się do ogólnego pojęcia, tym słabiej trzyma się go substancja, której zawdzięcza swój wzlot. Na wyżynach rozumnego wglądu w strukturę tragiczności zapada się bezsilnie w sobie.