English

  Dialogi

  przełożył i wstępem opatrzył Michał Herer
  Biblioteka Kwartalnika Kronos
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2024

  cena 60 zł

  spis treści
  Dialogi
  Gilles Deleuze, Claire Parnet

  Myślimy za bardzo w kategoriach historii, czy to osobistej, czy powszechnej. Procesy stawania się należą do geografii, dotyczą orientacji, kierunków, wejść i wyjść. Istnieje stawanie-się-kobietą, które jest czymś innym niż kobiety, ich przeszłość i przyszłość. Kobiety muszą włączyć się w nie właśnie po to, by wydostać się ze swojej przeszłości i przyszłości, ze swojej historii. Istnieje stawanie-się-rewolucyjnym, będące czymś innym niż przyszłość rewolucji i niekoniecznie przechodzące przez aktywistów. Istnieje też stawanie-się-filozofem, przechodzące przez tych, których historia filozofii nie potrafi sklasyfikować.