English

Stypendium Cieszkowskiego – wyniki

Opublikowano:
3 lutego 2017
Kapituła Stypendium Cieszkowskiego wyłoniła 5 stypendystów tegorocznej edycji:

1. mgr Marcin Baranowski, „Wierni do końca” – żołnierze polscy w kampanii francuskiej 1814 roku.

2. mgr Miłosz Cybowski, Polska i Polacy w oczach dziewiętnastowiecznej brytyjskiej opinii publicznej (1830-1864).

3. mgr Paweł Grad, Polska i niemiecka romantyczna filozofia języka a problem sekularyzacji.

4. mgr Tomasz Herbich, Filozofia polskiego romantyzmu i rosyjski renesans religijno-filozoficzny w perspektywie porównawczej.

5. mgr Paulina Pludra-Żuk, Recepcja i rola „Aurory”, XII-wiecznej parafrazy Biblii autorstwa Piotra Rigi, na ziemiach polskich w późnym średniowieczu.