English

Skład Rady oraz Zarządu Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego

logo_fahrc
Zarząd Fundacji:
Krzysztof Rosiński- Prezes Zarządu
Wojciech Sokołowski
Rada Fundacji:
Piotr Nowak
Janusz Ostrowski
Wawrzyniec Rymkiewicz – Przewodniczący Rady
Matusz Werner (zawieszony w prawach członka Rady)
Mikołaj Wiśniewski