English

  Skład Rady oraz Zarządu Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego

  logo_fahrc
  Zarząd Fundacji:
  Krzysztof Rosiński- Prezes Zarządu
  Wojciech Sokołowski
  Rada Fundacji:
  Piotr Nowak
  Janusz Ostrowski
  Wawrzyniec Rymkiewicz – Przewodniczący Rady
  Matusz Werner (zawieszony w prawach członka Rady)
  Mikołaj Wiśniewski