English

  POWTÓRKA – II Studenckie Spotkania Filozoficzne

  Opublikowano:
  30 listopada 2018

  15-17 lutego 2019, Międzygórze

  „Poznaj samego siebie” – głosi inskrypcja znad bramy świątyni delfickiej. Przykazaniu temu czynił zadość Sokrates; metodę samopoznania wynalazł po nim Platon. Była nią dialektyka, nowy rytuał sprawowany przez Akademię. Mistrz i uczniowie podejmowali rozmowę, wspólną wyprawę w głąb duszy, wyprawę tyleż badawczą, co zdobywczą, w trakcie której wzajemne otwarcie pomagało wznieść się ku wspólnemu oglądowi idei. Dziś akademia milczy, mało się rozmawia, więcej czyta, przepisuje, interpretuje, reprodukuje. Poznanie własnej duszy – humanistyka – przedzierzgnęło się w lekturę, w poznanie i przyswajanie kanonu. Mimo ciągłego strumienia innowacji jesteśmy skazani na powtarzanie tego, co dawne – starych słów, pojęć, sporów i myśli. Dusza człowieka, jak uczy Michel Foucault i inni genealodzy, nie jest tchnieniem Stwórcy ani indywidualnym Ja; nie jest nawet otchłanią. Okazuje się produktem kultury, wielowiekowego powtarzania i utrwalania wzorców, archetypów i oczekiwań. Jej rodowód zatruło Pismo, farmakon z „Fajdrosa”. Zmąciło pamięć pierwotnych, dzikich związków z naturą i z bóstwem, a w miejsce starej jaskini – z której wyprowadziły nas alfabetyzacja, skolaryzacja i oświecenie – pojawiła się nowa: jaskinia cywilizacji. Żyjemy w wiecznym cieniu dziedzictwa, cieniu dawnych mędrców, prawodawców, poetów, dawnych dzieł i dokonań. Jesteśmy ich odbiciami, kopiami, załamaniami odbić. Jesteśmy wtórni.

  Pragnienie oryginalności, powie wykształcony czytelnik, to rzecz ludzi niewyrobionych, znamię naiwności i niedojrzałości. Oryginalność nie oznacza jednak absolutnej niezależności od tradycji, ale, w swoim pierwotnym brzmieniu, związek z origo, więź z początkiem i źródłem, z którego bije tradycja. Poszukując tych źródeł, pragniemy podjąć rozmowę – rozmowę Akademii – czyniąc jej tematem POWTÓRKĘ, powtarzając tym samym nasze zeszłoroczne lutowe spotkania. Będziemy rozmawiać o wszystkich przejawach wtórności i wzorczości. Cykle powtórek ograniczają nas bowiem na wszelkie możliwe sposoby – nasze życie określa biologiczne koło narodzin i śmierci, nasza codzienność toczy się dziś w cieniu przedmiotów produkcji masowej, których wzorce przemysłowe, znaki towarowe czy patenty należą do wielkich korporacji, koryfeuszy globalizacji i masowej uniformizacji kultury wedle jednego modelu. Niezależnie od lokalnych buntów i reakcji, świat zmierza ku jedności, ku zatraceniu się wszystkiego w jednym i tym samym. Tak było też na początku: in origine – wedle starych mitów i intuicji – wszystko było jednością. Potem wyszliśmy z jaskiń.


  II Studenckie Spotkania Filozoficzne „POWTÓRKA” odbędą się w dniach 15-17 lutego 2019 roku w Międzygórzu, w Masywie Śnieżnika. Wystąpieniom studentów i doktorantów towarzyszyć będą wykłady gościnne, a także warsztaty filozoficzne i lekturowe.

  Zgłoszenia uczestnictwa i abstrakty referatów przyjmujemy do 15 stycznia 2019 roku pod adresem powtorka@kronos.org.pl. Zgłoszenie uczestnictwa powinno zawierać krótkie przedstawienie swojej osoby (imię, nazwisko, zainteresowania, uczelnia – jeśli jest) i motywów. Osoby pragnące wygłosić referat – do czego zachęcamy – prosimy o przesłanie odrębnego pliku z abstraktem nieprzekraczającym objętości 300 słów. Przewidujemy około 20-30 minut na jeden referat.

  Naszym gospodarzem będzie agroturystyka „Wichrowe Wzgórza”. Koszt dwóch noclegów wynosi 70 zł, jednego – 35 zł. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych filozofią, rozmową i myślą.