English

KRONOS – program telewizyjny


„Wyklęty, powstań ludu ziemi! / Powstańcie, których dręczy głód!...” Jak widać, na scenę historii wkraczają nowi aktorzy – „sankiuloci”, biedacy, a wraz z nimi konieczność życiowa, dająca o sobie znać błaganiem o ciepły posiłek. Życie – nieodparta, żenująca, przemożna strona ludzkiego istnienia – wycieka z ich dziurawych kieszeni wprost do świata wolnych ludzi. W rewolucji – w jej socjalnej odmianie – chodzi zawsze o rzeczy elementarne, o wyzwolenie ciała z ciężaru doczesności. Rewolucjoniści mają na to metodę: „sankiuloci” winni zerwać z tym, co poszczególne i osobowe. Tyle na początek. W ten sposób otworzą się na to, co wspólne, a wspólne i zawsze jednakowe jest pragnienie życia. Oto moment, w którym do języka polityki przenika konieczność, poszukująca absurdalnego aliansu z wolnością. Czy jednak wolność może być rezultatem wyzwalania ciała z naturalnej konieczności? Czy chociaż raz jakakolwiek rewolucja przyniosła światu obiecywaną wolność?


W rozprawie O naturze bogów Cyceron mógł nareszcie dać upust swej pobożności. Pisał, że wraz z jej zanikiem zatrze się „najwznioślejsza z cnót, jaką jest sprawiedliwość”. Dziś jesteśmy mniej postępowi niż jeszcze sto lat temu. Wiemy, że sprawiedliwość odarta z sankcji boskiej, zamienia prawo w bezduszną procedurę, która z prawa drwi i która przekształca je w organ niesprawiedliwości. Ale również sprawiedliwość – co nie bez znaczenia – ma swoje drogi i niekiedy z rozmysłem mija się z prawem. Sprawców ciężkich przestępstw wlecze przez dwanaście stacji, wydając ich ciało na ból i powolne konanie. Wypisuje im wyrok na ciele, aby w najprostszy i najbardziej bezpośredni sposób mogła do nich dotrzeć. Sprawiedliwość potwierdza się bowiem zawsze przez krew i przemoc. Taka jest jej natura. I taka sprawiedliwość podoba się bogom.


Zachłanność to rodzaj patologicznej oszczędności. Każdy, kto czytał w dzieciństwie Opowieść wigilijną zgodzi się, że Scrudge cierpi męki sprawiedliwie. Ale Scrudge jest przecież prototypem dziewiętnastowiecznego kapitalisty, który jeszcze dziś, zwłaszcza w Polsce, cieszy się sporym poważaniem. „Ekonomia, głupcze!”, powtarzano w latach 90. Może więc chciwość nie jest wcale taka zła, skoro ostatecznie wyłania się z niej określony ład ekonomiczny? Chodzi o to, że zachłanność to nie tylko paliwo globalnej ekonomii. Zachłanność stanowi fundamentalną, zarazem „niebezpieczną” cechę rozumu europejskiego. Można się o tym dowiedzieć choćby z Jądra ciemności Josepha Conrada. Zachłanność bowiem – wszystko jedno, jaka: poznawcza, ekonomiczna, albo agresywna zachłanność zdobywcy – wyprowadza rozum poza granice rozumności, wiedzie go gdzieś na manowce. Czy zawsze jest zła? Nie zawsze. Prowadzi na krawędź przepaści, gdy traci miarę, gdy zdrowy rozsądek niszczą nadmiarowe ambicje i oczekiwania.


Dorastałem w świecie, w którym nieznajomość pewnych tytułów kompromitowała, a nieczytanie książek po prostu wykluczało z „towarzystwa”, głównie z imprez, na których piło się z taką samą intensywnością, z jaką dyskutowało Materię i pamięć Bergsona. To jednak przeszłość. Dzisiaj poniekąd wszyscy – choć mniejszość z nas czyta na okrągło – „żyjemy” z nieczytania. Nie sposób przecież utrzymywać w dobrej wierze, że czyta się wszystko, jak leci – to niemożliwe. A skoro tak, trzeba wiedzieć, co czytać trzeba, co zaś nadaje się wyłącznie do przerzucenia albo obejścia się z tym czymś w jeszcze mniej godny sposób. Wyselekcjonowane książki składają się na kanon. Gdy jednak sprowadza się on do listy lektur, natychmiast traci na znaczeniu. Lista lektur to spis książek nieczytanych, znanych ze streszczeń i opracowań. W przeciwieństwie do nich kanon mieści w sobie arcydzieła, do których zawsze się wraca, o których mówi się: „wprawdzie nie czytałem jeszcze, ale właśnie zamierzam to zrobić”, albo „idę odświeżyć sobie tę lekturę” zamiast po prostu: „przeczytałem ostatnio”. Jak wygląda proces namaszczania książki na dzieło kanoniczne? Jak przenosi się je do panteonu dzieł nieśmiertelnych? Czy proces ten zostaje uruchomiony na mocy czyjejś arbitralnej decyzji, czy też stoi za nim wiekopomność samego przedsięwzięcia literackiego? Czy nieśmiertelność dzieła stanowi jego trwałą dyspozycję, czy też mija tak samo, jak mija łaskawy dla niego czas?


Pytałem w Afryce tubylców, czy nadal oddają się magii. Dwie przemiłe panie zapewniały mnie, jedna przez drugą, że są dobrymi chrześcijankami, a Biblia to najbardziej popularna i najchętniej czytana książka na kontynencie. Gdy zapytałem wprost, czy znają kogoś, kto odprawia rytuały voodoo, jedna z pań przyznała, że owszem, robi to jej mąż. Również, jak ona, dobry chrześcijanin. Bronisław Malinowski, wielki badacz zachowań rytualnych, napisał przed stoma laty, że religia umacnia w człowieku to wszystko, co jest w nim dobre. A co wzmacnia i utrwala w człowieku magia? Czy przekonanie, że nakłuwszy szmacianą lalkę, wyrządzamy niepowetowaną szkodę naszemu wrogowi, rzeczywiście jakoś nas uszlachetnia? Czym różni się modlitwa od zaklęć czarnoksięskich? Jak rozumieć zdanie Malinowskiego, że funkcja magii polega na rytualizowaniu optymizmu człowieka? Może magia, jak chcą dzisiejsi sceptycy, to po prostu joga Zachodu i nieszkodliwe nabieranie gości? Ot, jeszcze jedno dziwactwo, jak tyle innych.


Dionizosa można spotkać tam, gdzie mokro: w śluzie, rzece, we krwi. Jego ulubione rośliny to sosna i winne grono. Skrywa się pod postacią kozła, byka, lwa. Czasem jest wężem. Ma też wiele imion: Sabazios, Zagreus, Orfeusz, Bacchus. I nigdy nie wiadomo, czy istnieje jeden, czy jest ich wielu. Na pewno jest bogiem bardzo pomysłowym. Ludzie zawdzięczają mu nie tylko wino, lecz również tragedię. Są i tacy, którzy dostrzegają w dionizyjskiej ekstazie zapowiedź późniejszej mistyki chrześcijańskiej. Dionizos wskazywałby bowiem na performatywny charakter każdej religii, zarazem na religijne źródła teatru. Po co skrywa swą twarz za wielością masek? Dlaczego zmienia skórę, stale udając kogoś innego? Dlaczego tak bardzo się go obawiamy?


„W czasie deszczu dzieci się nudzą”. To prawda. Tyle że nudzą się wszyscy. I nie tylko, gdy pada, ale nudzą się na okrągło. Patrzę na dzieci i widzę na ich twarzach grymas nudy. Spoglądam w stronę dorosłych i – jeśli tylko nie są zajęci pragmatyczną stroną życia – też się nudzą.
Pochwałę nudy – zbiór esejów Josifa Brodskiego – otwiera zdanie, w którym poeta przekonuje swoich czytelników, że większość życia, jakie przyjdzie im jeszcze przeżyć, owładnie nuda. Co teraz? Co w takim razie zrobić, aby nudzie uciec, wymknąć się jej? Może wystarczą do tego pieniądze? Już Pascal upatrywał w rozrywce sposób na egzorcyzmowanie nudy z naszego życia… A jeśli nie pieniądze, to może pomysłowość i oryginalność ją rozproszą? Brodski twierdzi, że jedynym remedium na tę potworną jałowość ducha jest namiętność, namiętny spór. Nie wiem, czy ma rację. I nie dowiem się tego, dopóki nie wypróbuję życia, gdy nie wejdę w jego zakamarki.


W naturze języka leży to, że lubi płatać figle, wyprowadzać na manowce niewprawnych użytkowników. Weźmy na ten przykład wyrażenie „kobieta intrygująca”. Na pierwszy rzut oka znaczy ono tyle, co „kobieta interesująca”, „zagadkowa”, a więc taka, której dusza posiada niezliczoną ilość sekretnych miejsc, psychologicznych zakamarków. Ale „kobieta intrygująca” to także intrygantka, osoba kierująca się niejasnymi, najczęściej „niecnymi” pobudkami, taka Mata Hari trochę. Czym więc jest sama intryga – zagadką, spiskiem, plotką, osobliwą głębią? A może kobietą?


Thomas Hobbes w Lewiatanie poczynił chyba słuszną obserwację, że najbardziej człowiek obawia się dwóch rzeczy: nagłej śmierci i głodu. Czy dziś, kiedy nasza wiedza na temat ludzkich potrzeb jest większa, nie należałoby tych słów uzupełnić? Skoro ani śmierć, ani głód nie zagrażają nam bezpośrednio, czy w takim razie ubóstwo na równi z utratą zdrowia nie jest właśnie tym, czego współcześnie lękamy się na co dzień? A więc pogorszenia warunków życia, jakie do tej pory wiedliśmy? A może zawsze boimy się w ten sam sposób, podczas gdy zmienia się jedynie przyczyna lęku? Kiedyś bano się bulli papieskiej, Turka, morza. Dziś natomiast boimy się wirusowych plag, mudżahedinów, samolotu. Być może za parę lat strachy te wydawać się będą naszym dzieciom czymś mocno wybujałym… Czego boi się człowiek dzisiejszy? Dlaczego lęka się aż tak bardzo?


Pisarze wypowiadają się zwykle pod prąd urobionych sądów i potocznych intuicji. Często wychodzą na tym nieźle, rzadziej – jak Zabłocki na mydle. Przykładem nieintuicyjnego twierdzenia, zarazem zupełnie chybionego, są słowa Roberta Musila o pomnikach, które – zdaniem pisarza – zaimpregnowano przeciw odbiorcy, przeciw jego uwadze. Inaczej mówiąc, pomników nie zauważa się, ponieważ – tak chce Musil – „nie ma na świecie czegoś innego, co byłoby równie niewidoczne jak pomniki”.
No nie wiem. Może tak jest w Austrii, ale nie w Polsce.
Pomniki jeszcze mocniej świadczą, gdy odchodzą ostatni świadkowie upamiętnianych wydarzeń. Żyjemy w miejscu, w którym niemal każdy pomnik to pomnik męczeństwa. Tak się stało, to sprawa polskiej historii. U nas ważnym elementem sztuki komemoratywnej jest krew. To ona przyzywa pod pomnik, to krew nie daje zapomnieć o męczeństwie polskich obywateli, to krew sprawia, że pomniki stoją w Polsce w samym centrum uwagi.


Pamiętacie te słowa? „Nad nami noc. Goreją gwiazdy,/ dławiący, trupi nieba fiolet. / Zostanie po nas złom żelazny / i głuchy, drwiący śmiech pokoleń”.
Straszne są. Są przerażającym szyderstwem z bohaterów, którzy – przesadni i anachroniczni – mają przejść w nicość nierozpoznani. Zatem kim jest bohater? Czy staje się nim we własnych oczach, czy dopiero w cudzych? Z pewnością jest nim ten, kto nadstawia głowę, broniąc własnych, imponderabilnych przekonań, kto broni ich w imię wierności sobie. Czy jednak fanatyczna obrona własnych racji, własnego stanowiska nie jest zaprzeczeniem bohaterstwa, które przecież musi dopuszczać jakiś namysł, może nawet zwątpienie?
Wreszcie, kim na tle bohaterstwa świeckiego jest męczennik, bohater szczególny? Czy jego męczeństwo jest przekonującym świadectwem wiary, czy przekonuje już przekonanych o bliskim zwiastowaniu Królestwa Bożego na ziemi?


Rozmawiając o PRL-u, niepodobna abstrahować zarówno od komunizmu, jak i od „Czterdziestolatka”. Komunizm był kłamstwem zorganizowanym. Rozpowszechniane przez telewizję i gazety, chronione przez aparat bezpieczeństwa komunistyczne kłamstwo odbierało ludziom godność. Odbywało się to powoli, krok po kroku. W PRL-u gnojono przyzwoite osoby, korumpowano je, szantażowano, a jeśli terror nie przynosił spodziewanych rezultatów, najodważniejsze z nich więziono lub mordowano. Z kolei „Czterdziestolatek” umacniał w zwykłym człowieku wiarę, iż przetrzyma on wszystko, ponieważ żyje małymi sprawami. A małe sprawy wszędzie wyglądają podobnie i nikogo w gruncie rzeczy nie obchodzą.
PRL był więc czymś obcym, zarazem był swój. Również dziś, choć wydaje się pomyłką historii, jej wynaturzeniem, pamiętamy z niego głównie „Czterdziestolatka”, a więc to nasze niezupełnie szczególne życie. Od 30. lat PRL-u już nie ma. Pozostawił po sobie problematyczny spadek. Czy warto go podjąć, czy też należy odrzucić go en bloc?


Nie byłem pewny znaczenia tego słowa, słowa „wygnanie”. „Dawna kara polegająca na czasowym lub dożywotnim wydaleniu z kraju, z pozbawieniem praw..., banicja” – tyle przeczytałem w słowniku języka polskiego. Ta definicja wygnania – pomyślałem – nie opisuje właściwie niczego. Nie zdaje sprawy z rzeczy najważniejszej, że znajdujemy się w sytuacji wygnańców za sprawą wygnania pierwszego – za sprawą Upadku.
Zawsze więc, gdy zastanawiam się nad statusem wygnańca, zastanawiam się poniekąd nad samym sobą. Stan wygnania to przecież początek świata ludzi: ich czasu, historii, świadomości. Dopóki towarzyszy nam poczucie niezakorzenienia, utraty rzeczy ważnych, dopóty pozostajemy ludźmi. I odwrotnie: wszędzie tam, gdzie czujemy się u siebie, gdzie zagrzebaliśmy pytania o inność i tożsamość w wystygłym popiele, gdzie człowiek zapomniał o sytuacji wyjścia i porzucił ją na rzecz spokoju i ponderabiliów – tam nie ma już człowieka, lecz same kalkulacje i zachcianki.


Kto opuszczał Kresy, opuszczał je zwykle na zawsze. Miał szczęście, gdy jechał na zachód, kierunek przeciwny, wschodni oznaczał bowiem śmierć i zniszczenie.
Przeczytam Państwu fragment wiersza o zagładzie domu na Kresach – fundamencie i znaku polskości tych ziem. Roztrzaskany dom opuszcza jego dusza. Jeszcze obchodzi go po omacku, nie bardzo wierząc w to, co się stało.
Tapet chłodnym, rozległym deseniom / przypatruje się tępo i niemo, /rozpoznaje po świeżych kolorach, /co gdzie jeszcze wisiało do wczoraj/ pustych haków czerni się zdumiewa…/ Jeszcze nie wie… Jeszcze pojąć nie może. / Jeszcze szuka… Ścian się jeszcze dotyka…/ Drogę dłońmi przed sobą obiema / wymacuje jak ślepiec bez mała,/ i na pustkę się wszędzie natyka.
Dalej jest coś o rozkradzionych sprzętach, o oblanej naftą i spalonej bibliotece, wyciętych grabach, o porąbanych drzewach w parku. Tak jest, gdy raj zamienia się w piekło.
Jeżeli mit to wieczność, co wdziera się w czas, to po wielekroć gwałcone, łamane i zapomniane Kresy dziś powracają do nas – w poezji, we wspomnieniach, w micie, a nawet w filmie. To, co było, ponownie chce żyć, chce od nas pamięci i uwagi.


Starożytni – to oni są dla mnie busolą – uważali, że do doskonałości może dojść każdy, kto miłuje mądrość i oddaje się pięknu. A jednak każdy obcuje z pięknem na swój własny sposób, nie inaczej z mądrością, która nie jest przecież równo rozłożona. Jak zatem dochodzi się do doskonałości – stopniowo? Z doskoku? Kochając lub nie? Na własną rękę, czy z czyjąś – czyją? – pomocą? Czy dążenie do doskonałości charakteryzuje wszystkich ludzi? Dlaczego jedni zadowalają się byle czym, innym wszystko wisi, a tylko niektórzy do niej dążą? Wreszcie: czy doskonałość może być projektem politycznym, ogólnonarodowym? Czy w doskonaleniu natury ludzkiej wydatniej pomoże wspólne czytanie Dziadów, czy stopniowo przejmująca nasze życie sztuczna inteligencja? Czy przeznaczeniem człowieka faktycznie jest doskonałość, czy też przeciwnie: jest nim wieczne utykanie, choroby, krzyż, rozpad, słabość i śmierć?


Szczęście – taka jest myśl Chamforta – nie jest rzeczą łatwą: trudno znaleźć je w sobie, a nie sposób gdzie indziej. Gdzie więc należy szukać szczęścia: w sobie samym czy na zewnątrz siebie, u innych? A nawet jeśli przyjmiemy, że każdy człowiek przeżywa szczęście inaczej, to już zupełnie nie wiadomo, co sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Dlaczego jednym wystarcza pełna micha, innym nadmiar pieniędzy, seks i tym podobne przyziemności, a jeszcze inni sięgają po Platona, by odnaleźć w tym, co napisał, jakiś spokój, równowagę ducha, szczęście? A może szczęściem nazywamy zbyt wiele rzeczy naraz, aby móc je wszystkie osiągnąć?


„Uwielbiam maszyny” wyznawał im swoją miłość Henry van de Velde – malarz, architekt, projektant wnętrz. „Są – jak mówił – stworzeniami wyższego rzędu. Inteligencja pozbawiła je wszelkich cierpień i radości, właściwych ciału ludzkiemu w jego działaniu i jego wyczerpaniu”. Rozum ludzki stawia na wynalazczość, wola nie trzyma się żadnych reguł, nie zna jakichkolwiek ograniczeń. Jednocześnie racjonalizacja świata wzmaga ludzki głód, potęguje konsumpcję. Rosnące spożycie nie jest więc oznaką nadmiaru i pomyślności, tylko biedy. Łączy się z niepokojem, brakiem, ze żmudną pracą po godzinach. A teraz uwaga! Przyspieszamy! Spójrzcie w oczy waszych dzieci. Coraz częściej są puste. Ktoś nam je podmienia. Dzieci używają tych samych słów, co my, na ogół jednak w innym znaczeniu. Winię za to scjentyzm – ideologię naukową, która wytwarza maszyny, lecz nie wyjaśnia, jak z nich korzystać. Odbierzmy im nasze dzieci. Nauczmy je – dzieci, nie maszyny – mowy różnej od wolapiku cyborgów.


Kicz to coś prawdziwie monstrualnego. A więc nie ideologizacja myślenia – lub nie tylko ona – ale właśnie pewna postawa życiowa, która wyraża się spotworniałym brakiem smaku, prowadzi do rozmyślnego zakłamywania rzeczywistości, do oszustwa. Albowiem kicz w przeciwieństwie do wielkiej sztuki nie szuka prawdy, tylko chce zdobić, picować, upiększać pustkę świata. Horror vacui zakłada głupkowatą afirmację pozoru, dupereli, sprawiając, że także my sami, i to wcale nierzadko, mamy przecież wyraźną skłonność do kiczu.
Tymczasem groźba kiczu znika, ilekroć spoglądamy na świat z dystansu – odległość unicestwia pozór i wszelką estetyczną zgniliznę. Jednocześnie obnaża i podkreśla puste samozadowolenie mieszczan – to, że w cieple i komforcie, między takimi jak oni, z bukietem makartowskim na stole, „mrużą oczy” – ze szczęścia.


Westernów nie wolno kolorować. Western ma być zdjęty na biało-czarnych kliszach, ilustruje bowiem – zawsze schematycznie, zawsze topornie i naiwnie – uniwersalny konflikt dobra ze złem, usuwając poza kadr szarości i niuanse. Nawet czerwonoskórzy muszą w nim mieć skórę czarną jak węgiel lub bielszą niż śnieg – w zależności od preferencji moralnych i dziecięcych upodobań. Na mitologię westernu składają się zatem dwie rzeczy: zewnętrzna wolność bohatera, który może strzelać, do kogo chce, oraz jej wewnętrzne ograniczenia (bo jednak tego nie robi). Czy wyznając ten mit, nie idealizujemy w ten sposób Dzikiego Zachodu, gdzie co drugi kowboj miałby nosić gwiazdę szeryfa? Czy westernowy etos obejmuje także rewolwerowców – krwawych oprychów likwidujących ludzi, jak przeszkody, co stoją im w poprzek drogi? Czy spotykana w westernach Biblia nie jest przypadkowym rekwizytem? Ot, jeszcze jedna książka, tyle że wydawana w milionowych nakładach i, jakby to powiedzieć, ogólnie na Dzikim Zachodzie dostępna.


Jak zawsze, także w przypadku K., bohatera Kafkowskiego Procesu, chodzi o to, by uzyskać jasność położenia. Policjanci, którzy przychodzą do niego nad ranem, nie mają po temu żadnych racji, nie wiedzą też, dlaczego to robią. „Nie mogę nawet powiedzieć – odzywa się jeden z nich – że pan jest oskarżony, a raczej: nie wiem, czy pan jest. Pan jest aresztowany”. Okazuje się, że wina – rzeczywista, czy wymyślona – przyzywa prawo. Tak samo rzecz ma się z karą. Nie jest bowiem tak, że zło, zbrodnia, czy przewina poszukują kary i odkupienia. To kara ich szuka i to ona je poprzedza, przyzywa i znajduje. Bez kary zbrodnie stanowiłyby dowód na ruchliwość życia, przejaw jego żywotności. Bez kary ludzie nie byliby ludźmi. Dopiero strach, jaki wzbudza, stwarza człowieka. Ludzkość potrzebuje kata. Człowieczeństwo rodzi się w miejscu kaźni, o którym mówi de Maistre, że „jest pokryte milczącym, falującym tłumem”.


Twórczość Kierkegaarda zawiera wiele plastycznych obrazów, doskonałych anegdot. W Powtórzeniu przytacza on wzruszająco piękną opowieść o człowieku, który – kiedy dom rodzinny zbrzydł mu do cna – ruszył konno smakować świata. Tuż za progiem koń zrzucił go z siodła. Jeździec wstał, otrzepał ubranie z kurzu i aż oniemiał z zachwytu. Przed sobą zobaczył własny dom, ale jakby odmieniony, piękniejszy. Nie muszę dodawać, że potem już nigdzie się z niego nie ruszał. Żaden pępek świata, żadne jego centrum nie miały dla niego tyle powabu, nie mieściły tyle atrakcji, aby zaryzykował podróż w nieznane. Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu, na prowincji, w zaściankowym cieple nieśpiesznej swojskości. W takim razie, co z tymi, dla których prowincja to tylko grajdół, wygwizdowo, obciach? Czy muszą rozbić się o ziemię, by uznać prowincjonalizm za wartość? Czy świat da im więcej niż to, co mogliby znaleźć u siebie w domu, na prowincji?


Mity wyostrzają w nas widzenie pewnych rzeczy, pomagają lepiej zrozumieć świat, przenoszą nas tam, gdzie język pojęć okazuje się za krótki, niewystarczający. Taka jest właśnie twórczość Stanisława Szukalskiego, w której artysta odwołuje się do najdawniejszych zasobów cywilizacji – do jej mitów.
Myślenie bowiem zawsze rozchodzi się w dwie strony – po jednej z nich stoi prawda i sprawy ostateczne, a twórczość artystyczna stanowi próbę ich dociekania, po drugiej zaś mamy zdrowy rozsądek i pewność ręki, która prowadzi prosto do celu „nawet za cenę wiedzy o sprawach ostatecznych”. Te dwa odmienne sposoby pogłębiania rzeczywistości różnią się także w ocenie przydatności mitu w myśleniu o świecie. Pierwszy sposób ucieka się do mitu, ponieważ pozwala on – mit, nie pojęcie – uzyskać jasność poza absolutem. Z kolei sposób drugi kładzie nacisk na technikę i precyzję wykonania, prowadzące do właściwego opisu świata.
Są jednak tacy, którzy twierdzą, że artysta, gdy tylko sięga po mit, traci duchową równowagę: jego głos staje się nierówny, plącze mu się w głowie, wywód kuleje. Czy tak stało się również z Szukalskim, tego jeszcze nie wiem tego. Porozmawiajmy o tym.


Właściwie nikomu nie wystarczają wrażenia, jakie wywołują w nas „fakty, przyroda, ludzie”. Bezpośrednia, spontaniczna i „szczera” reakcja nie może zastąpić trzeźwego namysłu nad światem. Dopiero potem przychodzi czas na oceny i namiętności, epitety i stopnie moralne.
Dziś chcę ze swoimi gośćmi zastanowić się nad sensem, dalszymi losami i potrzebą liberalizmu – pękniętego fundamentu współczesnej rzeczywistości. Spór o liberalizm nie wyczerpuje konfrontacja doktryn ekonomicznych i prawnych, nie sprowadza się on nawet do animozji między – ujmijmy te nazwiska w figury symboliczne – Friedrichem Augustem von Hayek a Carlem Schmittem. Spór ten to przede wszystkim spór o wartości. O to więc, czy porządek liberalny jest dobry czy zły, występny czy jednak zbawienny, jeszcze ludzki czy już zwierzęcy, schlebiający animalnej cząstce nas samych? Czy wzmacnia on poczucie wolności, czy je osłabia? Domaga się korekty, czy odrzucenia? Są to ważne i trudne pytania, a odpowiedź na nie – coraz pilniejsza – wiąże się wprost z naszym życiem, z najprostszymi decyzjami, jakie podejmujemy na co dzień – dziś, jutro, w sobotę.


Spotkałem w życiu powstańców, którzy jako bardzo młodzi ludzie strzelali do swoich rówieśników, tyle że noszących inne mundury. Będąc dzieckiem, przysłuchiwałem się opowieściom pana Chusteckiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej. Sam należę do pokolenia, które obejmuje pamięcią schyłek PRL-u. Moja pamięć współistnieje z lawinowo narastającą literaturą historiograficzną, coraz częściej pisaną przez ludzi ode mnie młodszych. Wspomnienia – moje i moich kolegów – mieszają się z opisem zawodowych historyków; czasem uzupełniają ten opis, częściej wchodzą z nim w kolizję.
Jak mam pamiętać? Komu zaufać: sobie czy innym? I pytanie bardziej ogólne: jak przekazywać pamięć o totalitaryzmach w świecie, w którym są one już tylko przeszłością? Czy niedostatek pamięci, jej powolne zamieranie na rzecz tego, co uchwytne tu i teraz, to realna groźba utraty tożsamości? I odwrotnie: czy nie tracimy jej przez nadmiar pamięci, przez powstawanie co rusz to nowych, jeszcze piękniejszych mitologii?


„Mogiła… czy wiecie, że jej sens zwycięży całą cywilizację?” Długo zastanawiałem się nad słowami rosyjskiego filozofa Wasilija Rozanowa. Jak je rozumieć? Czy rzeczywiście jedynym „prawdziwie godnym człowieka pomnikiem jest ziemia mogilna i drewniany krzyż”? Dlaczego inne pomniki miałyby się wykazywać już mniejszą trwałością? Dlaczego są one bardziej narażone na upływ czasu niż groby? Powiada się niekiedy, że „cmentarz jest tekstem kultury, bo przecież każdy grób jest jakąś informacją o pochowanym w nim człowieku, każdy z nich obrazuje stosunek człowieka do śmierci”. Czy groby przemawiają do wszystkich w ten sposób? Czy wszystkie groby „mówią”, czy też jedne mówią, a inne milczą? W jakim języku mogą przemówić do nas aleje identycznych – kropka w kropkę – mogił na Cmentarzu Północnym w Warszawie? Czy również one zwyciężą cywilizację?
„Serce ustało, pierś już lodowata, / Ścięły się usta i oczy zawarły; / Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata! / Cóż to za człowiek? – Umarły”.


Geopolityka zaprawiona marzeniami o wolnej Polsce stanowiła przedmiot namysłu tysięcy Polaków. W gorączce, po amatorsku uprawiano ją w Soplicowie, gdzie indziej robiono to o wiele poważniej, metodycznie. Wielopolski, Mochnacki, Dzieduszycki, Koźmian, Czartoryski, Julian Klaczko, Maurycy Mann, Adolf Bocheński, wreszcie: Roman Dmowski i Józef Piłsudski stanowili oryginalną tradycję myśli niepodległościowej. Każdy z nich rozważał istnienie wolnej Polski w związku z zachodem lub wschodem, dla każdego z nich położenie Polski było oczywiste, zarazem problematyczne, niebezpieczne.


Wszystko wokół nas – zauważa w rozmowach z Podgórcem Jerzy Nowosielski – trąci Auschwitz, znajduje się pod jego złowrogim wpływem. Zorganizowane okrucieństwo ludzie stosują wobec samych siebie, w jeszcze większym stopniu stosują je wobec zwierząt.
Dawniej zwierzęta witały człowieka groźbą, rykiem, pazurami. Człowiek musiał walczyć z nimi lub je obłaskawiać. Czasem jedno i drugie. Teraz milczą. Oddajmy im zatem głos, na próbę, per procura.


W jednej z wczesnych powieści Fiodora Dostojewskiego natykamy się na taką oto rozmowę:
- Pan chciałby zawsze milczeć.
- Mój drogi, pamiętaj, że milczenie jest rzeczą dobrą, bezpieczną i piękną.
- Piękną?
- Oczywiście. Milczenie jest zawsze piękne, a człowiek milczący wyżej stoi od gadatliwego.
A jednak nie zawsze. Milczymy z rozmaitych powodów i w różnych sprawach. Milczymy, ponieważ nie mamy nic do powiedzenia, niekiedy zaś milczymy ze strachu. Ale milczymy także, gdy myśl nie chce zmieścić się w karbach słowa, gdy rzeczywistość przekracza naszą zdolność recepcji. Dopiero wtedy – tak chce Dostojewski – gdzieś obok trywialnego wielosłowia wyłania się cisza stanowiąca źródło sensu. Zakłóćmy ją i porozmawiajmy o milczeniu. Czym ono jest, czy różni się od ciszy, czy też ciszę wzbogaca i uzupełnia?


Bywają takie chwile, gdy cały świat, jak mówi poetka, „mieści się w uścisku dwu rąk”. Samotność to przeciwieństwo wzajemnego porozumienia. To stan, w którym gest wyciągniętej dłoni zawisa w próżni, albo kiedy nie mamy ani okazji, ani nawet ochoty na odwzajemnianie jakiegokolwiek uścisku. Samotność kojarzy się z miejscem, które ktoś – koniecznie ktoś bliski – nagle opuścił. Zostawiając nas samych. Taka samotność oznacza spustoszenie, jest niszcząca. Wszakże błogosławieństwo samotności polega też i na tym, że pozwala ona człowiekowi zbliżyć się do samego siebie, jednocześnie chroniąc go przed innymi, co narzucają się, jak kłody, ze swą obecnością. Dlatego w samotności, która buduje, „nigdy nie marnujemy czasu. Jednocześnie niemal zawsze tracimy go w towarzystwie. Żadna rozmowa ze sobą nie może być całkowicie bezpłodna; zawsze coś z niej wynika, bodaj tylko nadzieja, że kiedyś znów będzie lepiej, że kiedyś znów się spotkamy”.


Pogrążeni w piekle Dantego nostalgicy mają głowy obrócone do tyłu, przez co łzy, jakie ronią za minioną przeszłością, lecą im ciurkiem po plecach. To droga, która prowadzi ku przeszłości. Po co do niej wracać? Czego tam szukać? Czy przeszłość nie jest ślepą ulicą, gdzie nic nam więcej nie pozostaje, jak trwonić na darmo łzy za minionym czasem? Może zatem obrać drogę przeciwną, która w przyszłość prowadzi? A jednak i ta droga wydaje się niepewna; również ona przynosi same rozczarowania. Co zatem robić? Którędy iść? Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną (notował Robert Frost) / Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem: / Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano / Dwie drogi; pojechałem tą mniej uczęszczaną - / Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.


Dobrze jest wiedzieć, dokąd się idzie i po co. Trzeba znać w życiu cel i trzymać równe tempo kroku. Tymczasem żyjący w pośpiechu człowiek zatraca rozeznanie co do kierunku i sensu ruchu. Pośpiech przeczy ludzkiej godności – utrzymywali Starożytni. Uważali, że ten, kto jest w gorącej wodzie kąpany, to człowiek beztroski i niemądry. Trawione apokaliptyczną gorączką chrześcijaństwo jeszcze bardziej przyspieszyło bieg czasu: chrześcijanie nadal odliczają chwile dzielące ich od Drugiego Przyjścia. To jedna strona medalu, historyczna. Jest jeszcze strona duga, praktyczna. Otóż patrząc na zawody sportowe, nie umiemy ocenić na oko, który z biegaczy zwyciężył, albo kto poszybował dalej. Dziś nikt nie może być szybszy od swojego przeciwnika. Dokładniejszy może być tylko pomiar, zegary, które rozstrzygają o dziesiątkach setnych sekundy czy centymetra… Czy człowiek – myślę tu o człowieku, a nie o jego maszynach – osiągnął pewną granicę prędkości? A jeśli tak, czym w jego życiu jest rosnące z każdą minutą przyspieszenie? W tym miejscu chcę postawić też inne pytanie: Czy pośpiech nie jest czymś demonicznym? Czy przyśpieszając, galopując, pędząc, nie zbliżamy się coraz szybciej do śmierci? W polskiej literaturze to Stefan Grabiński odkrył, że demoniczność kolei pospiesznych udziela się także człowiekowi.


Tematem dzisiejszej rozmowy jest wolności i jej polityczne ramy. Ale zacznijmy ten wątek od końca: czy można nie być wolnym? To nie jest pytanie o utratę wolności, ale o taki sposób życia, który wolności nie bierze pod uwagę, nie zakłada jej, a nawet wyklucza ją ze swych rachub. Czy zatem wolność przysługuje więcej temu niż tamtemu człowiekowi, czy też jest szczególnym rysem woli każdego z nas? Hannah Arendt podejrzewała, że ludzie, gdy jedynie chcą wolności, tracą możność jej urzeczywistnienia. Wolność zakłada bowiem nie chcenie, ale działanie. Czy to, że dzisiaj tak wiele mówi się o niej, nie świadczy o tym, że stała się ona udziałem tylko nielicznych? A jeśli tak, czym jest wolność dla wybranych? W jakim sensie to jeszcze wolność i dla kogo? Jaka jest w tym rola państwa i formy ustrojowej, która je urabia? Czy dopiero demokracja czyni nas ludźmi wolnymi, czy też stale musimy poszukiwać dla wolności nowych form politycznych? Właśnie: mamy ich szukać, czy jednak wracać do form starych, historycznie wypróbowanych? Czy republikanizm polski to nieaktualna przeszłość, czy przeciwnie: kapitał na wyłaniającą się z mgły, niewyraźną przyszłość?


Każde działanie przynosi nieodwracalne skutki. Częściowym wybawieniem od nieodwracalności działania jest akt przebaczenia i – odpowiednio – akt skruchy. Przebaczenie zdejmuje moralne odium z przeszłości, wnosi do życia ulgę. Pierwotnie greckie aphienai, od którego wywodzimy pojęcie przebaczenia, oznaczało właśnie tyle co „uwolnić”, „ulżyć”. Jeśli więc przyrzeczenie i obietnica wprowadzają do rozhukanej i niepewnej przyszłości trwałe elementy, to przebaczenie zwraca się w kierunku tego, co było. Porządkuje przeszłość, starannie oddzielając czyny dobre od czynów złych, zasługujących na wybaczenie i tych niewybaczalnych. Przebaczenie uwalnia nas zatem z łańcucha przyczyn naturalnych i sprawia, że krwawe, żądne zemsty zwierzę staje wreszcie na dwóch nogach.
W uwagach o Henryku IV Shakespeare’a Wyston Hugh Auden napisał, że przebaczenie jest niesceniczne, nieteatralne, ponieważ jest nieme. Jak ubrać niemotę w słowa? Jak poradzić sobie z tego rodzaju doświadczeniem? Czy można wybaczyć nawet tym, którzy na żadne przebaczenie nie liczą, ani go nawet nie potrzebują?


Antyk zaatakował starość za jej szpetotę. O ile Nestor cieszy się u Homera jeszcze poważaniem, to już Achilles – pamiętamy – woli umrzeć młodo, niż żyć długo, ale nie zaznając sławy. Tak samo nie potrafimy wyobrazić sobie Penelopy czy Heleny dotkniętych grzybem starości, choć nawet w ich przypadku czas przecież płynie. Pamiętamy też, że początek platońskiego Państwa zaczyna się od bardzo dwuznacznej apologii starości i że w mitach greckich bogowie zawsze występują pod postaciami młodzieńców. Czyżby starość była dla Greków wstydliwym kłopotem, czy przeciwnie: nie istniała dla nich wcale? Tak wiele nas od nich dzieli, a być może właśnie w tym jednym bylibyśmy im pokrewni: w niechęci do ludzi starych.
Czym zatem jest starość i czy można się nią cieszyć? Czy jest pułapką zastawioną przez czas czy marzeniem o wolności od trosk tego świata? Chorobą istnienia czy zasłużonym tytułem do dumy i starczych pretensji? Skąd w nas tyle atawistycznego uszanowania dla ludzi starych? Czy ludzkość wykształciła jakieś powszechne formy obcowania ze starością?


Z intymnością wiążą się na ogół sekrety – sekretne myśli, tajemne uczucia – a więc to wszystko, czym nie potrzebujemy dzielić się z innymi, co chcemy zatrzymać dla samych siebie, może jeszcze dla najbliższych nam osób. A przecież żyjemy w świecie, gdzie wszystko ma być na pokaz. Współczesne media „rozpuszczają język” o rzeczach najintymniejszych, jak starzenie się, fizyczna degrengolada, menstruacja, bulimia, problemy z dziećmi, problemy psychiczne. Można tu wymieniać właściwie w nieskończoność. Czy w takim świecie można jeszcze ocalić intymność? Co najbardziej zagraża intymności? Nasza niepohamowana ciekawość? Nasze wścibstwo, rozgadanie? Czy może całą winę trzeba zrzucić na ogólne przewrażliwienie współczesnych ludzi, które każe rozciągać sferę intymną również na rzeczy niemające wiele wspólnego z intymnością? Trudne pytania. Być może niedelikatne. Być może wcale nie należałoby ich zadawać.


Doradca jednej z agencji wywiadowczych miał ponoć zasugerować swojemu szefowi, by dobierał do współpracy paranoików. Przekonywał, że paranoicy mają nadzwyczajną umiejętność wykrywania praktycznie każdego spisku. Z kolei w znakomitej książce o wpływie myślenia paranoicznego na dzieje ludzkości Daniel Pipes podkreśla różnicę między spiskami a myśleniem spiskowym. Otóż te pierwsze – powiada – były, są i nadal będą urzeczywistniane, natomiast samo myślenie spiskowe jest działaniem chorej, rozstrojonej wyobraźni.
No dobrze: skoro już przyznaje się, że spiski istnieją, dlaczego myślenie o nich kwalifikuje się jako objaw choroby umysłowej? Skąd bierze się tak duża atrakcyjność myślenia spiskowego? Dlaczego niemal połowa Amerykanów nadal wierzy w spisek na życie prezydenta Kennedy’ego? Dlaczego jeszcze inni są święcie przekonani o tym, że NASA przetrzymuje dowody na istnieje obcych cywilizacji? O co więc ostatecznie chodzi: o wykrycie spisku, czy o wytworzenie paranoidalnej atmosfery spiskowej, która umożliwia rządzącym lepszą kontrolę nad państwem i nad społeczeństwem?


Piotr Nowak: Ból, podobnie jak zło, nie jest więc bólem banalnym. W złu tkwi jakiś mroczny imperatyw samorealizacji, ból zaś towarzyszy nam zawsze, nawet gdy na chwilę przycichnie. Torturowany – przez innych ludzi, przez naturę – doświadcza w okropnej męce ekstremalnej formy panowania, władzy darowania życia i wyłączania z niego. Oprawca, czy będzie nim świat przyrody, czy świat ludzi, jawi się jako „zły bóg”, który za każdym razem potwierdza swą potęgę i nieprzystępność.

Ivan Dimitrijevic: Bólu się nie pamięta. Gdy minął, możemy tylko przypomnieć sobie, że kiedyś bardzo bolało, ale nie potrafimy już powiedzieć ani jak, ani dokładnie, gdzie. Inaczej rzecz ma się z brakiem bólu. Miałem raz okazję odwiedzić przyjaciela w szpitalu. Przez pomyłkę trafiłem na oddział F2, gdzie leczeniu poddaje się schizofreników. Z oczu tych ludzi nie wyzierał ból, jakkolwiek całe ich bycie stanowiło dowód na jego istnienie. Nie spotkałem się tam z żadnym nadmiarem cierpienia. Na oddziale F2 ból został zneutralizowany. I właśnie ten brak bólu był bolesny. Oznaczał, że nie ma, jak zaczepić słowa pociechy, że nie ma, dokąd skierować porozumiewawczego spojrzenia.


Piotr Nowak: Podobno imię Boga – przekonywali hezychaści – zrośnięte jest z ludzkim oddychaniem. Skoro to prawda, należy modlić się na bezdechu i na bezdechu powtarzać „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”. Jak się modlić, by usłyszał nas Pan Bóg: głośno czy cicho, na bezdechu, czy zwyczajnie? Pod drzewem, nad morzem, czy jednak w kościele? Ale nawet przy założeniu, jak chcą niektórzy, coraz liczniejsi zresztą, że modlitwa to tylko „fantazjowanie skierowane w pustkę”, niejasne jest to, czym ona jest: monologiem czy rozmową. A jeśli rozmową, to z Kim?

Ivan Dimitrijevic: Fakt, że człowiek nie może błagać samego siebie o zbawienie, szczęście, przezwyciężenie choroby czy nędzy, fakt, że modlitwa jest aktem dialogicznym, dowodzi, nawet dziś, nawet tym, którzy się nie modlą, bo nie mają do kogo, że człowiek nie jest istotą samowystarczalną. Właśnie dlatego pozostaje on, wbrew wszelkim prometeizmom techniki i nauki, istotą relacyjną, skierowaną na innego i na innych. W najgorszym przypadku pozostaje w relacji do nicości, do nikogo. A Paul Celan, któremu zagłada odebrała wszystkich swoich, w psalmie miał napisać po niemiecku, w języku śmierci: bądź pochwalony, Nikt. Dla człowieka nawet Nikt, gdy już nikogo innego nie ma, jest kimś kogo się błaga, komu powierza własną biedę i ból. Tak nieznośna jest samotność.


Piotr Nowak: Tylko głupiec i człowiek bez serca lekceważyłby dobrodziejstwa postępu. Insulina, ibuprom, pływalnie, ciepłe śniadania, telefony, samoloty – podobnych udogodnień ta nasza przyszła Atlantyda zna przecież tysiące. Czego chcieć więcej? Postęp musi być zatem bezgraniczny – gdyby go nie było, świat straciłby sens, a ludzie nadzieję. Oczywiście, na drodze ku lepszemu jutru mogą pojawić się przeszkody – „ciałami ludzi podpalony wiek” – ale samego procesu nie da się już wyhamować. Jeśli to prawda, czy jest on jeszcze postępem, czy tylko zmianą, zwłaszcza gdy tak trudno oszacować jego bilans, a samej ludzkości zdarzają się chwile antropologicznego regresu?

Ivan Dimitrijevic: Lata osiemdziesiąte XIX wieku, niewielkie niemieckie miasteczko. W rzemieślniczej rodzinie – relacjonuje to wydarzenie Reinardt Koselleck – do bierzmowania poszedł przedostatni syn. Po powrocie do domu otrzymał po raz ostatni siarczysty policzek, a potem pozwolono mu zasiąść do stołu z dorosłymi. Do tego momentu musiał, jak wszystkie dzieci, jeść na stojąco. Taki był odwieczny zwyczaj. Aż dopóki ludzie nie stali się mniej okrutni. Tego dnia ojciec rodziny pozwolił, obalając pozaczasową tradycję, aby również najmłodszego syna, jeszcze niebierzmowanego, dopuszczono do stołu dorosłych. Nawet bez policzka! Zaszokowana nowinką matka zapytała ojca, co te wyjątki mają znaczyć. „Tego wymaga postęp”, brzmiała odpowiedź już byłego pana domu.


Piotr Nowak: Nie ma znaków w świecie, nie ma ich także na niebie. Nawet jeżeli są, to ich znaczenie jest nieodgadnione, nieczytelne – oto wnioski, jakie wyciągnęli z dzieła Kafki dwudziestowieczni tragicy. Samuel Beckett uważał, że ziemia jest dla kamieni, a nie dla ludzi. I pisał o tym dosłownie. Jego dramaty, również jego proza, nie są metaforami – to nasz świat. Ale, jak się okazuje, ludziom nie wystarcza, że żyją – muszą jeszcze o tym opowiedzieć. Powtórzmy zatem ich słowa: - Nie może pan odejść? / - Bez moich rzeczy nie. / - A na co panu one? / - Na nic. / - I nie może pan bez nich odejść? / - Nie.

Ivan Dimitrijevic: Grecka tragedia uczy nas, że kiedy człowiek ustanawia święta i wydaje mu się, że może coś uczynić dla Bogów, aby spojrzeli na niego łaskawie i sprawiedliwie, to w żadnym razie ludzkie czyny, szczególnie jeżeli są (a zawsze przynajmniej trochę są) sprzeczne z jego słowami, nie mogą zmienić jego losu. Tragedia uczy skromności. Uświadamia nam naszą nieuchronną niedoskonałość. A dopóki śmiertelny nie uzna własnych granic, będzie pisać tragedię i zanurzać się w tragizmie. Bo bogowie, których wspominamy podczas świąt, lubią nas upominać. Nadaremnie. Na tym polega ich tragiczny los. Stąd też ich przerażenie i śmiech.


Piotr Nowak: Reguła jest taka: Im więcej wspominasz, tym więcej masz do wspominania, a to znaczy, że jesteś stary. Czy nostalgia jest przywilejem ludzi starych, czy też ogólną przypadłością charakterystyczną dla każdego, komu miłe jest jego przebrzmiałe życie? Czy jest rzeczą poetów, jak przypuszcza Ivan? I czym różni się od blagi i zmyślenia? Czy w nostalgii liczą się fakty, czy tylko syzyfowa chęć odwracania biegu czasu? „Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, / Już kobiety – nie dziewczyny. / Młodość szybko się zabliźni, / Nie ma w tym niczyjej winy”.

Ivan Dimitrijevic: Nostalgicznemu człowiekowi zawsze albo za mało, albo za dużo. Nigdzie nie czuje się na własnym gruncie, nigdy nie żyje we własnym czasie. Zatem nostalgia nie jest przyczyną smutku i nieszczęścia, ale jedynie ich symptomem. A filozofia, tak mnie uczono, jest wiedzą o przyczynach. Dlatego nostalgię najchętniej zostawia poetom. Nostalgię bowiem można wyśpiewać, ale nie myśleć.


Piotr Nowak: Rozmawiamy z naszymi gośćmi na krótko, by tak rzec, przed oddaniem kobietom głosu. Sto lat temu, 28 listopada kobiety w Polsce przestały być nieme, zaczęły przedstawiać swoje wymagania, artykułować racje, także te najważniejsze, polityczne. Posłuchajmy, co mówią dzisiaj, jakie tematy je interesują, co podnoszą jako rzeczy najpilniejsze, do natychmiastowego omówienia. Oddajmy ponownie im głos.

Ivan Dimitrijevic: Kobiety nie istnieją. Istnieje moja babcia, mama, żona, córka, siostra, ciocia, przyjaciółka, koleżanka… Ile razy nie zadbaliśmy o nie, nie dostrzegliśmy ich drobnych – i właśnie dlatego decydujących – gestów? Ile razy odpowiedzieliśmy milczeniem na ich ciche wołanie? Ile razy ich łza nas nie poruszyła? Ile razy nie przeprosiliśmy? Ile razy nie powiedzieliśmy „dziękuję”? A następnie, aby jakoś temu nadmiarowi niesprawiedliwości zadośćuczynić, przyjęliśmy abstrakcyjne pojęcie kobiety i zaczęliśmy walczyć o ich wyzwolenie, równouprawnienie, godność.


Ivan Dimitrijevic: Mickiewicz określił dziewiętnastowieczną Rosję jako Systemat Carski. Jeśli system oznacza zamkniętą, ograniczoną własnymi normami formę życia, to systemat jest paroksyzmem (wynaturzeniem?) systemu: zbyt sztywnym i za mało stałym zarazem. Skutkiem systematu jest to, że człowiek z jednej strony może stać się kimkolwiek, ale jednocześnie każdy pozostaje nikim. Nie oznacza to, że życie w systemacie jest z konieczności złe. Ba, życie człowieka, w tej odwiecznej i niemożliwej walce z niezmiennością, nabiera barwy, proroczo wtrąca się w przyszłość, oraz, o czym świadczy wielka literatura rosyjska, chętnie przysiada przy źródle Mnemozyny, bogini pamięci, matki Muz i poetów.

Piotr Nowak: Literatura rosyjska stanowi wyzwanie dla europejskiej racjonalności. Chodzi w niej o zupełny brak kokieterii w podejmowaniu pytań fundamentalnych, który bierze się stąd, że Rosjanie odczuwają cieleśnie to wszystko, o czym inni zdołają jedynie pomyśleć. Uczucie, nie rozum jest formą rosyjskiej wrażliwości religijnej, estetycznej, literackiej. Rosjanin nie myśli, nie modli się – on myślą i modlitwą uwzniośla świat, wychodząc poza ramy zdrowego rozsądku, wciągając w wir, jaki sobą wznieca, to wszystko, co znajduje się w pobliżu, co stoi obok. Przekonał się o tym Reiner Maria Rilke, gdy pod koniec życia podjął na pozór niewinną rozmowę w dwojgiem młodych poetów rosyjskich.


Piotr Nowak: Czy rzeczywiście potrzebna jest nam nowa Konstytucja? Komu jest ona potrzebna, skoro dziś nawet sam ustawodawca coraz rzadziej odróżnia ustawę od rozporządzenia? Po co nam kolejna ustawa, nawet jeśli ma to być ustawa zasadnicza? Czy wpisanych w nią wartości nie nosi się w sercu? Czy należy je dodatkowo zapisywać na papierze i wspierać autorytetem? Po co mamy to robić? Aby ich nie zapomnieć? Aby nie zapomnieć tego, że wszyscy mamy prawo do wolności?

Ivan Dimitrijevic: Konstytucja istnieje po to, by chronić wolność osobistą i własność prywatną obywateli przed nadużyciami władzy państwowej. Oznacza to, że władza państwowa odczuwana jest jako odrębne ciało… Konieczne, ale obce. Dlatego Stany Zjednoczone są prawdziwie zjednoczonym Państwem, które poprzez konstytucję dochodzi do jedności, podczas gdy Państwa europejskie prowadziły wewnętrzne wojny z powodu konstytucji. Ponieważ ten obcy, ten wróg – król, kasta czy warstwa społeczna – był w Europie jednym z nas. Jedynym Państwem posiadającym konstytucję są więc Stany. Żadne inne Państwo nie posiada jedności, nadal nie jest Państwem spełnionym, w pełni ukonstytuowanym. Potęga Stanów polega na ich konstytucji – to nie pusta formuła retoryczna. Konstytucja jest źródłem mocy.


Piotr Nowak: Są różne domy: dom kultury, dom publiczny, był też kiedyś dom przyjaźni polsko-radzieckiej. I choć odwiedza się je lub odwiedzało najczęściej z różnych powodów, to z całą pewnością mają one jedną wspólną cechę: nikt w nich nie mieszka. Postawmy zatem pytanie elementarne: co sprawia, że dom nadaje się do zamieszkania albo się do tego nie nadaje? Czy można gdzieś mieszkać, ale nie mieć domu?

Ivan Dimitrijevic: Jakkolwiek wiemy, że państwo dba o nasze bezpieczeństwo, w nocy zamykamy drzwi naszych domów na klucz. Tak bardzo nie ufamy sąsiadom. Oto dowód, że dla człowieka inny jest zawsze wilkiem. Wojna domowa jest tylko zawieszona. Tak naucza Hobbes. Człowiek, który myśli w taki sposób, staje się, sam z siebie, zwierzęciem domowym, lichym, słabym, nieustanie potrzebującym pełnić rolę gospodarza, powiada z kolei Nietzsche. Po oswojeniu się z Nietzscheańską krytyką zwierzęcia domowego, przestałem zamykać drzwi domu na klucz. Niestety otwartość też miewa swoje wady.


Piotr Nowak: Kto wynalazł korek, geniuszem równy jest Platonowi. Inny powie, że „odkrycie nowego dania większym jest szczęściem dla ludzkości niż odkrycie nowej gwiazdy”. Muszę przyznać, że bliskie mi jest takie stanowisko. Cóż bowiem może mnie obchodzić wystygłe ciało niebieskie, skoro nie mam dość czasu, środków i woli, by zająć się własnym?

Ivan Dimitrijevic: Kiedy przychodzi nam wskazać filozofa, który uosabia cnotę panowania nad przyjemnościami, na myśl natychmiast nasuwa się Immanuel Kant. Żył na tyle umiarkowanie i racjonalnie, że zamienił siebie samego w miejski zegar. Wskazywał innym, która jest godzina, a była to godzina zdrowego spaceru. Pokazywał przez to, jak należy sprawować władzę nad namiętnościami. Jednak, gdy pewnego dnia jego wierny sługa, który pracował u Kanta już wiele wiele lat, zmuszony był odmówić mu ulubionego sera z uwagi na zalecenia lekarskie – a trzeba wiedzieć, że Kant po prostu szalał za serem – sędziwy filozof stracił wszelki umiar i odprawił go.


Piotr Nowak: Dzieci przebywają gdzieś na pograniczu dwóch światów: nieciekawego świata dorosłych oraz świata niesamowitych baśni, cudów i czarów. Tylko one, może jeszcze czarownice i filozofowie, zdolne są do mediacji pomiędzy tymi dwoma światami. We wszystkich mitach dotyczących dzieciństwa spotykamy zdumiewający paradoks: z jednej strony bezbronne dziecko wydane na pastwę niezwykle potężnych wrogów, jest nieustannie zagrożone zniszczeniem, z drugiej zaś dysponuje siłami przekraczającymi ludzką miarę. W mitach i bajkach dziecko występuje w roli kogoś niepokaźnego i pozbawionym znaczenia, jest wtedy „tylko dzieckiem”. Zarazem słuchają się go zwierzęta, demony, rozmawia z nim Bóg i udziela mu swej mocy. Czy dorastając, tracimy coś bardzo cennego, czy wprost przeciwnie: nareszcie wydobywamy się z mroku jakiejś fatalnej bezwiedności?

Ivan Dimitrijevic: Kiedy zobaczyłem cię po raz pierwszy, popłakałem się – jak dziecko. Z okien sali porodowej można było dostrzec napis, który Ariosto umieścił nad wejściem do swego ostatniego domu: parva sed apta. Mała, ale stosowna. Taka dla mnie byłaś: mała, ale akurat taka, jakiej sobie życzyłem. Taka dla mnie pozostaniesz do ostatniego dnia, w ostatnim domu: zawsze mała, zawsze akurat taka, jakiej potrzebowałem. Dlatego każdy pozostaje dzieckiem, a dorastanie okazuje się zapomnieniem naszego pierwotnego, małego i stosownego stanu.


Piotr Nowak: Przyjaźń jest domeną mężczyzn, ich, jak ujął ktoś trafnie, „romantyzmem”. Najtrwalsze przyjaźnie zawierane są przed trzydziestką, ponieważ ani w dojrzałym, ani w podeszłym wieku nikt nie szuka przyjemności, jaką daje przyjaźń; szuka korzyści. Tymczasem uczucie przyjaźni to „interes”, do którego się stale dokłada. Każda przyjaźń ma swój początek i koniec. Kończy się zazwyczaj wtedy, gdy każda ze stron chce więcej, niż otrzymuje, kiedy przyjacielską bezinteresowność rozkłada wirus zysku. Kończy się także, gdy w nas samych nie rozpoznajemy dłużej tego pierwotnego uczucia, jakim darzyliśmy naszych dawnych przyjaciół. Co zrobić – zmienił się świat, my się zmieniliśmy, zmienili się też nasi przyjaciele. A skoro tak, musimy zmienić przyjaciół.

Ivan Dimitrijevic: Trudno dociec, dlaczego przyjaźnie się kończą, jeszcze trudniej odgadnąć, jak się zaczynają, a przede wszystkim, czym w ogóle przyjaźń jest. W platońskim Lizysie Sokrates, w towarzystwie swoich młodych przyjaciół, próbuje wielu ścieżek, aby zdefiniować zjawisko przyjaźni. Każda z nich jednak doprowadza do aporii. Przyjaźń ucieka rozumowi – oto konkluzja dialogu o przyjaźni. Ale kiedy się nad zagadnieniem przyjaźni zastanawiamy razem z kimś, stopniowo i nieuchwytnie stajemy się przyjaciółmi. Stawanie się przyjaciółmi stanowi prawdziwą konkluzję dialogu o przyjaźni. Z przyjacielem chcemy razem myśleć, mieć wspólne prawdy i wspólne błędy – coś niezmiennego, podczas naszego nieustannego rozwoju. Przyjaciel jest wyjętą poza czas możliwością dialogu.


Ivan Dimitrijevic: Kiedy niektórzy zesłańcy odwiedzili po latach syberyjskie miasta – pisze Anne Appelbaum w Gułagu – wybudowane swoimi zamarzniętymi, szykanowanymi i przemęczonymi rękoma, a zastali je spustoszone i umierające, ich serce wypełniło się smutkiem. Dopiero wtedy uświadomili sobie, że trochę w tej Syberii – synonimie zła, niesprawiedliwości, ostatecznej arbitralności co do tego, kto przetrwa – się jednak zakochali. Była ona również ich dzieckiem. Bo gdy człowiek spotyka się z ziemią, jakkolwiek jałową, i z tajgą, jakkolwiek nieprzystępną, i z rzeką, jakkolwiek lodowatą, wszystko jest możliwe. Nawet stworzenie.

Piotr Nowak: Dla ludzi wolnych miejsce to nie wiąże się z geograficznym położeniem. Markiz de Custine uznał, że przybył na Syberię, gdy którąś ze swych kibitek przejechał most na Wiśle. Z kolei dla Polaków Sybir rozciąga się już na podmokłych terenach Smoleńszczyzny, mniej więcej tam, gdzie Józef Czapski dostrzegł i opisał zło „nieludzkiej ziemi”. „Wrócicież kiedy? – i którzy? i jacy?” (chciał wiedzieć Norwid). „Z śmiertelnych prób / W Syberię drugą: pieniędzy i pracy, / Gdzie wolnym – grób”! Sybirem jesteśmy osaczeni stale – powiada poeta – na okrągło, bez wytchnienia. Sybir czyha za rogiem, mości sobie miejsce w zakamarkach, które wabią zakłamaną atrakcją i sfałszowanym pięknem. Sybir zatem to nie tylko geografia, ale także stan ducha – wieczna opresja, mróz, brak nadziei i dobrych dróg wyjścia.


Ivan Dimitrijevic: Kilka lat temu Unia Europejska dostała pokojową Nagrodę Nobla. Co za paradoks? Najbardziej gwałtowny kontynent, w którego historii nieustannie czytamy o wojnach, walkach, przemocy, wreszcie się uspokoił? A może wyczerpał się mit, na którym opiera się Europa? Mit, z którego pochodzi. Warto go przypomnieć. Europa to niezwykłej urody fenicka księżniczka, którą Zeus, zakochawszy się w niej bez pamięci, porwał, przybierając postać białego, pozornie niewinnego byka. Inni bogowie po Zeusie porywali nieustannie Europę i zostawiali po sobie i pięknie, i straszne dzieci. Filozofia, kościół, nowożytny system nauk, oświecenie, rewolucja, chciwy hedonizm. Kto cię dziś porywa, Europo? Komu się jeszcze podobasz, po tylu latach, po tylu dzieciach?

Piotr Nowak: Impuls kolonialny określa ruch całych narodów – na zewnątrz (mam tu na myśli wyprawy, podboje) i do środka, a więc krwawe wojny toczone w Europie. Impuls ten nadaje dynamikę działaniu, dzięki któremu kontynent ten – bo przecież nie ma lub zaraz nie będzie żadnych innych kontynentów – stopniowo przekształca się – są to słowa Husserla – w „nową ludzkość”. Państwa leżące na granicach Europy, Rosja i Ameryka, od których zależeć będzie przyszłość świata, to tylko jej przesilenie, jej wzmocniony do karykatury obraz. Dlatego barbarzyńcą jest ten, komu brakuje europejskich słów na samookreślenie, kto nie potrafi zakwestionować założeń własnej kultury, kogo mowa – jak mowa Kalibana składająca się z samych obelg, bełkotu, powtórzeń i pretensji – pozostaje niezrozumiała.


Ivan Dimitrijevic: Eric Peterson, słynny niemiecki teolog, już niemal sto lat temu napisał, że bank zastąpił we współczesnym świecie Kościół. To bank dysponuje oceną moralności, która nosi imię "zdolność kredytowa" i mówi nam, kto jest godny zaufania czy inwestycji. Kto jest godny ekonomicznego zbawienia. Bank Świętego Piotra był jednak bardziej humanitarny: udzielał dyspensy, ba, dyspensę umieścił nawet w samym systemie winy i zapłaty, świadomy jak trudno jest wywiązać się z długów...

Piotr Nowak: Pewnego razu odwiedziłem bank. Powiedziano mi, że zaciąganie kredytu to patriotyczny obowiązek, wyraz posłuszeństwa obywatelskiego. Bankom pozwala się pożyczać pieniądze, których nie mają – przekonywał mnie wygadany komiwojażer franka szwajcarskiego – ponieważ banki żyją głównie z kredytów, czyli dopiero tworzą pieniądz, których jeszcze nie mają. Jeśli decyduję się na kredyt i potem spłacam całą sumę wraz z odsetkami, dzięki swej pracy zamieniam abstrakcyjne kolumny cyfr w bardzo realne dobra. Im więcej kredytów, tym szybciej kręci się świat, tym więcej przyrasta dóbr i towarów, tym naród większy, silniejszy, bogatszy. Jego słowa prawie mnie przekonały, lecz ostatecznie przeważył sceptycyzm. Poznasz swą miarę – powtarzam słowa kogoś, komu zaufałem – o ile nigdy nie weźmiesz kredytu.


Piotr Nowak: Powiada się, że praca to czynność wymuszona potrzebą przetrwania. Czy w takim razie lew goniący za antylopą także pracuje? Czy uwijające się w ulu pszczoły chodzą do pracy? Nie bardzo. Praca musi zatem wytwarzać jeszcze inne wartości i prowadzić do innych celów niż podtrzymywanie trywialnego życia. Mówiąc krócej, musi być źródłem sensu, gdyż w przeciwnym razie unieszczęśliwi nas. Albo – przez odmowę jej podjęcia – zepchnie nas na margines. Z tego powodu znaczenie pracy nie może sprowadzać się do wąsko pojętego utylitaryzmu. Praca musi obejmować coś jeszcze, coś, czego nie potrafi wysłowić żadna teoria użyteczności ani korzyści.

Ivan Dimitrijevic: Zatrzymał mnie chłopak na rowerze. Rozwozi obiady, nie mówi po polsku, a komórka nie wskazuje gdzie jest wejście do budynku. Dla niego każde miasto jest tą samą mapą z googla. Każde miasto jest nie-miejscem. Praca, zamiast zakorzenić w rzeczywistości, stała się tym, co go od rzeczywistości oddziela. Na tym polega jej nowa perfidia. Riderami nie przejmuje się nikt, bo to przecież chłopaki z Bangladeszu, nielegalni imigranci. Są z natury oportunistami, a więc kimś do wykorzystania, tak jak kanapa. Riderom, którzy odmawiają przepracowania wskazanego przez system czasu, spada rating, wykalkulowany arytmetycznie. Następnym razem dostaną zlecenie w jeszcze gorszych godzinach. A nas interesuje tylko, aby się nie spóźnili, bo to przecież ich praca. Roznoszą nam, zbyt zapracowanym, by ugotować sobie obiad, coś do jedzenia. Wskazałem mu wejście. Złe.


Ivan Dimitrijevic: Jawne kłamstwa i bezwzględne obrazy uczuć powinny zostać poddane cenzurze. A my wszyscy już jesteśmy cenzorami nas samych oraz innych. Od tego programu poczynając, w którym bezwzględnie ocenzurowana zostałaby każda treść negacjonistyczna czy antysemicka. Ba, uprawiamy nawet cenzurę prewencyjną i takich gości nie zapraszamy. I tę cenzurę, podstawową, bez której nie ma żadnej ludzkiej wspólnoty, praktykuje każdy rodzic, nauczyciel, wychowawca, przyjaciel. Bez cenzury społeczeństwo się rozpada i przeinacza w przestrzeń anarchii, a tylko w tej panuje absolutna wolność słowa. Pytanie o cenzurę nie dotyczy zatem tego, czy ma ona rację bytu, ale raczej w imię czego i kogo jest praktykowana, w imię jakiego dobra słowo zostaje podane kontroli i dyscyplinie. Kto i za sprawą jakiej szczególnej wiedzy moralnej ma prawo być cenzorem?

Piotr Nowak: Jestem za cenzurą, ilekroć troglodyta narusza moja wolność i nietykalność. Jestem za cenzurą, gdy wchodzą z zabłoconymi butami do mojego domu. Jestem za cenzurą, kiedy błazen wtyka flagę mojego państwa w psią kupę. Opowiadam się za restrykcją i nożycami, gdy znieważają dobro wspólne, gdy przekraczają – w niekończących się aktach prowokacji – granice: dobrego smaku, przyzwoitości, moralnego uzusu.


Piotr Nowak: Język to po grecku logos, a więc rozum, myślenie, a zatem umiejętność wypowiadania swej własnej istoty. Człowiek odnajduje siebie zawsze w języku. Dzięki niemu rozumie swą przeszłość, spodziewa się też zrozumienia ze strony tych, którzy niegdyś pojawią się między nami. Zresztą nie ma innej drogi prowadzącej do zrozumienia siebie i świata – drogi niejęzykowej, niedyskursywnej. Intuicje pozajęzykowe są na ogół mgliste i niepewne. A jednak język – również ten najbliższy, ojczysty – bywa dla wielu za trudny. Wczoraj odebrałem telefon i usłyszałem: „Kurde, no, jak to się nazywa, Darek mówi…” Innym razem, w sklepie, sprzedawca wskazując mi drogę do półki, instruował: „no tego, tam, weź tamto i tu, gdzieś tu, a potem tego”. Czy zdania te – równoważniki zdań – wypowiadane są w języku polskim? Co to za język? Czy służy porozumieniu, czy też jest znakiem różnicy między ludźmi, której nie da się już niczym zasypać?

Ivan Dimitrijevic: A przecież słowa i tu, i tam, mają swoją godność. Ba, może wszystkie inne słowa, bardziej dokładne i kompleksowe, służą, by powiedzieć właśnie to. O tym opowiada Anna Achmatowa we wstępie do tomiku wierszy Requiem. Gdy w latach 30. jeszcze bardziej zaostrzyło się prześladowanie wrogów ideologicznych, poetkę ukarano uwięzieniem jej jedynego syna. Z tego powodu niemal codziennie wystawała w kolejce przed leningradzkim zakładem karnym, w towarzystwie dziesiątek innych, tak samo zrozpaczonych ludzi. Pewnego razu kobieta z sinymi wargami, która stała za nią, zapytała Annę na ucho, bo wszyscy mówili szeptem: A czy To może pani opisać? Mogę, odpowiedziała Achmatowa. Kto może, ten "może" język, aż do punktu, w którym język łamie się przed Tym i przeistacza w milczenie.


Piotr Nowak: Nadzieja radykalna, ostateczna przychodzi wtedy, gdy spodziewamy się szczęśliwego zakończenia, ale nie wiemy, skąd miałoby ono nadejść. Jej radykalizm polega na tym, że znajdująca się w kryzysie kultura podąża – w osobach jej najważniejszych przedstawicieli: poetów, mężów stanu, nawiedzonych proroków – w kierunku pomyślnego rozwiązania, którego jeszcze nie ma. Nadzieja ta nie występuje w związku z tanim optymizmem ideologii społecznych, ponieważ ratunek może tak samo nadejść, jak i nie nadejść. W pewnym sensie taka nadzieja wytwarza nowy typ męstwa podejmującego ryzyko w sytuacji, w której zupełnie nie wiadomo, co należy robić, gdy każdy wybór może okazać się wyborem tragicznym. Jest to model męstwa słabego, osadzonego na ruinach minionego świata i świadomości przegranej.

Ivan Dimitrijevic: Dlaczego się przejmujesz? – pyta Arystoteles. Jeśli to, co cię martwi, zależy od ciebie, nie warto się przejmować, ponieważ jesteś w stanie stawić temu czoła. Jeśli nie zależy od ciebie, i tak nie warto się przejmować, bo w żaden sposób nie możesz nad tym zapanować. Ludzie, plemiona, stowarzyszenia, narody mają swój los. Cokolwiek byśmy zrobili lub, czego byśmy nie zrobili, losu nie można zmienić. A w czym pokładać nadzieję, jeśli los skazuje nas na przemijanie, zniknięcie, utratę siebie? Czy istnieje źródło nadziei, które jest potężniejsze od losu? Wiele Przewag, przywódca plemienia Wron usłyszał we śnie, że jest. Ma na imię mądrość, odnowa dawnych cnót, męstwo. Tylko cnotliwość jest wolna od losu. Tylko cnotliwy nie ma się czym przejmować. Tylko bycie cnotliwym zależy od nas.


Piotr Nowak: „Wszyscy, kurwa, ćpią” – śpiewa raper Goss. Jeśli narkotyki aż tak bardzo się rozpowszechniły, jeżeli faktycznie badał mnie wczoraj lekarz-heroinista, interweniował w mojej sprawie policjant, który jest alkoholikiem, jeśli małe dzieciaki nie mogą znieść obecności dorosłych i sięgają po coraz mocniejsze środki, uzależniając się od nich, to może trzeba przyznać wreszcie, że świat współczesny przypomina po prostu dom wariatów? Dziś coraz więcej zachowań, które do niedawna kłóciły się z normą, uznajemy za jak najbardziej normalne. Wyobraźmy sobie na moment, że to prawda, że nowe standardy stanowią freaki i popaprańcy. Co wtedy? Czy nie będziemy zmuszeni przyznać, że zmieniło się nie tylko otoczenie człowieka, lecz również on sam, że przeobraziła się jego natura, że bez narkotyków ani rusz? Coraz częściej napotykam osoby, które przekonują, że każdy musi sięgać po dragi, czy będzie to seks, zioło, czy też internet, aby przetrwać pod naciskiem rozpędzonej cywilizacji. Czy mam im wierzyć?

Ivan Dimitrijevic: Ernst Junger nauczył nas, że władza – w sojuszu z technologiami produkcji obrazów – zdolna jest oddziaływać na wyobraźnię, przeobrażając nasze najbardziej ukryte pragnienia w potrzeby, które następnie zaspokajają polityka i gospodarka. Najgłębsze warstwy psychiki mogą zostać zdyscyplinowane i poddane kontroli i manipulacji. Jaka byłaby zatem nasza wizja zużycia narkotyków, gdybyśmy na tę praktykę, zazwyczaj kojarzoną z utratą panowania nad sobą, patrzyli jako na sposób, w którym człowiek wymyka się władzy? Czy partia uzależnionych stanowi jedyną opozycję wobec rządu nad duszami? Czy narkotyki przybliżają do wolności? Czy to raczej wolność urojona? Tom Waits, amerykański muzyk, powiedział, że nie rozumie tych, którzy uciekają w rzeczywistość, ponieważ obawiają się stanów wywołanych przez substancje. Czy zatem człowiek jest częścią rzeczywistości czy może artystą, który kształtuje ją w upojeniach, aby potem szukać przed nią schronienia w iluzjach?


Piotr Nowak: Przeczytałem gdzieś, że pionierzy matematyki mieli na temat jej podstaw użyteczne wyobrażenia. Miały z nich następnie wyniknąć wnioski, sposoby dokonywania obliczeń i rezultaty. Tymi z kolei zawładnęli fizycy w celu uzyskania nowych rezultatów. Na koniec zaś pojawili się technicy i biorąc niekiedy same już tylko rezultaty, dodali do nich nowe obliczenia. W ten sposób powstały maszyny. Aż nagle, kiedy wszystko istniało w najlepsze, matematycy doszli do wniosku, że w podstawach całej sprawy jest coś, czego w żaden sposób nie można dopasować do reszty. Sprawdzili na samym dole i okazało się, że cały gmach wisi w powietrzu. Ale maszyny pracowały! Należy wobec tego przyjąć, że całe nasze współczesne życie opiera się na szaleństwie maszyn i pomyłce człowieka, bez których mogłoby ono w ogóle nie powstać.

Ivan Dimitrijevic: W znakomitych Szklanych pszczołach Ernst Juenger stwierdza wprost, że ludzka doskonałość i techniczna perfekcja są nie do pogodzenia. Oto scena, wyjęta z pamięci lub wyobraźni. Jesteśmy z nią sam na sam, za chwilę pierwszy pocałunek, cisza i drżenie. Dzwoni komórka! Jakże czujemy się nieswojo, wstydzimy się wręcz! Ten dźwięk oznacza, że ja nie kocham innego tak jak należy: na wyłączność. Ale że perfekcja techniki przenosi część obcego mi świata w sam środek naszej relacji. Technika nas łączy, ponieważ już oddzieliła nas od najbliższego. Rzecz jasna, nie tylko miłością żyje człowiek… A ten pocałunek? Ah, pocałunek jest doskonały. Miłość – również miłość do mądrości – jest doskonała. Czy Państwo wyłączyli smartphony? Odzwonią Państwo później.


Piotr Nowak: Dawni Grecy żyli tak, jakby spali. Właściwą im trzeźwość i twardość osłabiał mit przeżywany poważnie, w natchnieniu. Chwile, w których bóg porywa Europę, Atena przenosi Parysa z placu boju w bezpieczne miejsce, a Diomedes rani ją w szale walki, należały do czasu rzeczywistego i działy się na oczach ludzi i bogów. Grecy nie musieli wierzyć w realność tych zdarzeń, oni je po prostu widzieli, patrzyli na nie. I chociaż bez reszty utożsamiali się z tym, co się im akurat trafiało, przeczuwali, że źródło istnienia leży gdzie indziej, gdzieś poza tymi objawieniami. Ale wiedzieli też, że człowiek został powołany do zadań wyższych niż troska o własne zadowolenie. Człowiek ma stać się artystą, atletą istnienia, ponieważ piękno – piękne życie i życie w pięknie – stanowi jego ostateczne i najważniejsze usprawiedliwienie. Nie ma innych, nie ma ważniejszych.

Ivan Dimitrijevic: Naszym demonem jest jednak rzeczywistość. Mit, który zdarzył się in illo tempore, w czasie oderwanym od stawania się, i który jest wydarzeniem spełnionym oczekującym już tylko na interpretację, przemawia do nas jako ciekawostka opisująca mentalność prymitywną, przed-naukową. Życie kontemplacyjne, które dla Greków stanowiło najpiękniejsze spośród dostępnych człowiekowi sposobów przejmowania się własnym czasem, dziś całkiem zniknęło. Nawet kontemplację obliczamy miarami wydajności, szybkości realizacji, skuteczności społecznej czy rynkowej. Rzeczywistość – to, czego jedynie warto poszukiwać – jest tym, co łatwo dostępne, jak zysk, interes, dobrobyt, potężne i krótkotrwałe emocje. Rzeczywistość nie jest nigdy spełniona. A jednak w każdej epoce należy sprzyjać przeciwnym dążeniom niż te, które nadają kształt rzeczywistości. Takim dążeniem jest próba odzyskania starożytnego mitu lepszego życia, życia kontemplacyjnego – mitu, w który przekształciliśmy ich wielobarwne istnienie.


Piotr Nowak: Naprzeciw śmierci jesteśmy jak dzieci. Zakłamujemy jej doświadczenie. Wycinamy dziury w dyniach, usiłujemy zminimalizować jej przerażającą magię. Załatwiamy śmierć śmiechem. Przede wszystkim udajemy, że jej nie ma. Toteż przestała dokuczać nam jej stała obecność. Odczarowano ją w poliklinikach i korporacjach farmaceutycznych, uznając za dolegliwość. Wprawdzie trudną do wyleczenia, lecz w dłuższej perspektywie – dolegliwość uleczalną. Dziś odchodzimy nie pośród bliskich, lecz w szpitalach i hospicjach. To niemal reguła. Przekleństwem kultury współczesnej jest zatem wodewilowa wręcz i obsesyjna koncentracja na życiu z pominięciem zjawiska śmierci i umierania. Chcemy nieśmiertelności, chcemy „być jak bogowie”.

Ivan Dimitrijevic: To prawda. Chcemy być jak bogowie. A czy to nie oznacza, że nie potrafimy się obejść bez bogów i bez tamtego świata, który jest po drugiej stronie świata widzialnego? Nasz pomysł jest całkiem fajny: wepchnąć tamten świat w ten – zjednoczyć tu i tam, przezwyciężyć jednym ciosem śmierć i zmartwychwstanie, człowieka i boga. Z tego dążenia wynika postęp technologiczny, któremu jednak towarzyszy i strach, że również tym razem się nie uda. Ponieważ, w odróżnieniu do nieśmiertelnych bogów, my pozostajemy śmiertelni, przynajmniej na razie. Na razie zatem to wciąż jeszcze śmierć ukazuje nam naszą istotę i miarę. Tak oto nawet nowi bogowie – w kwestii śmierci – jeszcze odwołują się do dawnych bogów i w nich poszukują wzoru. Czy to nie potwierdza starą ideę, że to bóg, a nie człowiek, jest miarą wszystkich rzeczy?


Piotr Nowak: Uniwersytet starego typu był miejscem, w którym przeszłość nawiązywała do przyszłości za pośrednictwem tego, co aktualne i teraźniejsze. Dziś nie jest to potrzebne ani możliwe, ponieważ uniwersytet ma nawiązywać wyłącznie do teraźniejszości – głównie do realiów rynku z jego ciasnymi, bo materialnymi, potrzebami. To nie uczeni zarządzają współczesnym uniwersytetem. Robi to biznes i administracja. Ceni się uległość, brak pytań, wydajność, doskonałość, umiędzynarodowienie. Zarządzający uniwersytetem starają się sprostać cywilizacyjnym wyzwaniom, nie wiedząc, lub nie przyznając się nawet przed sobą, że to po prostu niemożliwe – rzeczywistość materialna jest zawsze parę kroków przed nimi. Zapomnieli, być może nigdy o tym nie pamiętali, że najświętszym obowiązkiem w Akademii jest wolne od utylitarnych zobowiązań myślenie.

Ivan Dimitrijevic: Już w latach siedemdziesiątych XIX wieku Nietzsche dostrzegł upadek humboldtowskiego typu uniwersytetu na rzecz szybkiego szkolenia, głębokiego na tyle, ile wystarczy, by stać się osobą zdolną dużo zarabiać. Czyli – powierzchownego. Już wtedy uniwersytet miał na celu wykształcić osoby mające wartość obiegową. Takiej tendencji, pisze Nietzsche, sprzyja egoizm zarobkujących i egoizm Państwa, któremu wiedza potrzebna jest tylko jako narzędzie do walki z innymi Państwami. Właśnie dlatego naciska ono na rozpowszechnianie kultury i na specjalizację. Nietzsche się jednak pomylił. Takie wykształcenie odebrali najwięksi myśliciele i naukowcy dwudziestego wieku – a mimo to – nie stali się wartością obiegową.


Piotr Nowak: Na teatr składają się aktorzy, reżyserzy, publiczność. Ci pierwsi wypowiadają ze sceny teksty największe, często nieprzekraczalne. Udziela im głosu Sofokles, Shakespeare, Moliere, przez co nierzadko padają ofiarami złudzenia, że są tak samo mądrzy, jak autor Antygony, czy Miarki za Miarkę. Biorąc cudze za własne, zaczynają następnie pleść kolosalne bzdury o współczesnej polityce i swym życiu prywatnym. Robią to w sposób autorytatywny i nieodwołalny. Podobnie rzecz ma się z reżyserami, którzy dziś tylko z rzadka reżyserują wielkich autorów, częściej zaś reżyserują ich i wygrywają przeciwko nim samym. A coraz mniej wyrobiona publiczność bywa zwyczajnie oszukiwana. Pozostawiona sobie samej, opuszczona, bezbronna, wystawiona na pastwę hucpiarzy i hochsztaplerów, zwyczajnie nie ma siły przeciwstawić się ich przemożności.

Ivan Dimitrijevic: To prawda – prawda uniwersalna, określająca wszystkie sfery życia. Weźmy na przykład filozofa. Czy nie jest tak, że filozof myśli, że zmądrzał, bo przeczytał Kanta? Nie chodzi już po ulicach, ale unosi się ponad światem. Dostrzega tylko wielkie idee. Nie zauważa malutkiego człowieka, który walczy ze swoimi niefilozoficznymi, ale strasznymi kłopotami. Nikt nie mądrzeje dzięki mądrości innych. A pycha to piekło nie tylko aktorów, ale również polityków, myślicieli, pisarzy – nas wszystkich. Zatem, również pod tym kątem, teatr ujawnia prawdę życia. Jeśli ponosi klęskę, to dlatego, że człowiek jest daleki od doskonałości. W teatrze widzimy lustro postawione przed społeczeństwem i kulturą. Jeśli teatr nam się nie podoba, to zapewne dlatego, że my sami się sobie nie podobamy. Uciekamy od niego, bo to przed naszą brzydotą chcemy się schronić.


Piotr Nowak: Apokalipsa – niehistoryczny element historii – znosi chronologię, podważa sens pojęcia postępu, a nawet rozwoju: wszystko ciąży w stronę nieodwracalnego kresu, który nadaje dziejom sens. W pytaniu o eschaton historia przekracza swoje granice, dzięki czemu staje się widoczna – i sensowna – dla samej siebie. Nie rozumieją tego ci wszyscy, którzy zamknięci są w chwili obecnej jak w klatce, którzy mają zawsze „czas” na podjęcie decyzji i nigdy się nigdzie nie spieszą. Cykliczność ich życia zmienia decyzję w pusty gest. Pogrążeni w naturalnej sekwencji wypadków są wobec aktu decydowania i wobec historii całkowicie obojętni. Dla nich Apokalipsa się nigdy nie wydarzy.

Ivan Dimitrijevic: Ostatnia gmina, do której w Apokalipsie św. Jan kieruje swoje słowa, to Laodycea. Sprawiedliwość ludu. Laodycea jest bogata i samowystarczalna. Jest letnia, lubi świat i życie, ale nie wyrzekła się wiary. Sumienie niczego jej jednak nie wyrzuca, jako że w sądach Laodycei wymiar sprawiedliwości sprawowany jest w imię ludu. Choć odmawia Ojcze nasz, wcale nie chce, aby Królestwo przyszło. Sprawiedliwość ludu jest bowiem lepsza niż rzekomo doskonała sprawiedliwość Królestwa: to sprawiedliwość w wolności, bez żadnego Króla, bez żadnego Sędziego. Zapewniono, że błogosławieni będą ci, którzy się smucą, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, łakną i pragną sprawiedliwości. Może tylko tacy pokładają nadzieję w słowach, którymi kończy się Pismo Święte: Przyjdź Panie.


Piotr Nowak: Jeszcze w XVIII wieku, w czasach przed Napoleonem, skutki wojen nie dotyczyły cywilów. Wojny toczono bezszelestnie. Poddani niemieckiego czy włoskiego księcia często nie wiedzieli nawet, że ich pan prowadzi wojnę. Wprawdzie obserwowali ruch wojsk, lecz niewiele z tego rozumieli. Wojna była sprawą ludzi dzielnych – ich odwagi, honoru, skłonności do ryzykowania życiem w imię wartości nieutylitarnych. Czym wojna jest dzisiaj? Czy różni się od zwykłego bandytyzmu? Albo – patrząc na to samo zjawisko od innej strony – czy nie przypomina po prostu (i tylko) działań policyjnych?

Ivan Dimitrijevic: Nie można dziś przywrócić wojnie jej honoru i sensu. Hektor, zamiast szanowanym bohaterem, jest tylko bezimiennym kryminalistą. Do jakiejś innej wojny odwoływał się Heraklit, powiadając, że jest ona matką wszystkich rzeczy… W wojnie albo zdradzisz sąsiada, który stał się wrogiem, albo zbiorowego przyjaciela, który przed wrogiem cię chroni. Zasadą wojny jest zdrada, niemożliwość bycia neutralnym, miłosiernym, refleksyjnym… Wojnę przegrywa wróg odczłowieczony, który nie przynależy do wolnej natury ludzkiej; ma wrócić do nicości, z której się wziął. Wróg to nikt. A kto jest zwycięzcą? Nieznany bohater, nikt. W wojnie nikt nie jest sobą i nikt nie może stać po stronie prawdy, ale musi wybrać jedną partię, historię, nację…I udawać wiarę.


Piotr Nowak: Ból jest głuchą, tępą mową ciała. Jest zwierzęcy – cierpią mrówki, pelikany, cierpi człowiek. Ale tylko on choruje. Choroba jest ludzką odpowiedzią na nieludzki, przerażający, długotrwały ból. Chorobę tworzy człowiek, ból zadaje mu natura, której jest częścią. Dziś coraz słabiej rozumiemy tę zależność, nie rozpoznajemy jej właściwie. Mnożymy imiona chorób, wynajdujemy na nie coraz bardziej nieskuteczne lekarstwa. Jedynie ból ma się dobrze, tylko on nas nie chce opuścić.

Ivan Dimitrijevic: Babcia Maria umarła na chorobę nerek w wieku pięćdziesięciu sześciu lat. Nie chciała oddać się w ręce zmechanizowanych procedur oficjalnej, naukowej, zimnej medycyny. Mimo że bolało, coraz bardziej. A może nie chciała zmierzyć się z prawdą? W chorobach, które istotnie wpływają na naszą kondycję, ale nie są jedynie przejściowymi sezonowymi dolegliwościami, powierzamy się cudownej sile lekceważenia. Dziś nie pójdę. Przejdzie. Dziś też nie. Jest wiele spraw do załatwienia, a inny jest ważniejszy niż zdrowie. Może jutro… Da się wytrzymać. Dziś jest jutro. Babcia Maria zmaga się ze swoją chorobą już tylko w pamięci. A twoja babcia jak ma na imię?