English

  Wawrzyniec Rymkiewicz (1971)

  Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 2000 obronił dysertację doktorską poświęconą tożsamości człowieka w pierwszej filozofii Heideggera, a w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2015). Autor książki Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera (Wrocław 2002 – seria Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), był jednym z tłumaczy książki Heideggera o Nietzschem (PWN, tom 1 – 1998, tom 2 – 1999), tłumaczył także Schellinga (Światowieki, IFIS PAN, Warszawa 2007) oraz wiersze Baudelaire’a („Twórczość” – 9/1993 i 2-3/2005).

  W centrum jego zainteresowań stoi psychologia filozoficzna – rozumiana jako badania nad konstytucją pojęcia świadomości – oraz gramatyka kognitywna i jej konsekwencje dla ontologii. Przygotowuje książkę Obraz i obecność. Arystoteles przeciwko Heideggerowi, w której przedstawi kognitywistyczną reinterpretację Metafizyki Arystotelesa.

  Wielokrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium Start – 1998, stypendium Kolumb – Paryż 2006/07; Grant Wspomagający – 2008), był także stypendystą GFPS na Uniwersytecie Alberta-Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim (1993/94) i Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu (2006).

  Trzykrotnie uhonorowany nagrodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (1995, 2002, 2007).

  Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Kronos”. Przewodniczący Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego. Przed rokiem 1989 w redakcjach pism podziemnych: anarchistycznej „Katatymii” (1987-88) i niepodległościowego „Ucznia Polskiego” (1988-89). W latach 1995-96 redagował dział poezji kwartalnika „Fronda”.

  Wawrzyniec Rymkiewicz jest synem poety Jarosława Marka Rymkiewicza, ojcem Anielki i Ignacego.