English

  Piotr Nowak (1966)

  Profesor filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku. Dr habilitowany (2012, WFiS UW). W 2002 obronił dysertację w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Pytanie o śmierć człowieka. Nietzsche – Heidegger – Arendt – Foucault – Kojève). Jest autorem książek: Ontologia sukcesu. Esej przy filozofii Alexandre’a Kojève’a (wyd. Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2006), Podpis księcia. Rozważania o mocy i słabości (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2013), The Ancients and Shakespeare on Time. Some Remarks on the War of Generations (Amsterdam-New York 2014), Hodowanie troglodytów. Uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2014), Umieram, więc jestem (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016), Puszka z Pandorą (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016), Przemoc i słowa. W kręgu filozofii politycznej Hannah Arendt (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2018). Zajmuje się filozoficznymi konsekwencjami upływu czasu, napięciami międzypokoleniowymi, filozofią starożytną, filozofią polityczną, filozofią literatury, filozofią religii. Przekładał m.in. pisma H. Arendt, W.H. Audena, L. Straussa, A. Kojève’a, A. Blooma, B. Pasternaka, W. Rozanowa, A. Biełego, P. Florenskiego, J. Taubesa. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998-2000), Intitut für die Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń (1996 – Junior Fellow; 2008 – Andrew Mellon Fellow). Gościnnie wykładał na Uniwersytecie Roosevelta (Chicago, 2007) oraz w The Committee on Social Thought na Uniwersytecie w Chicago (2001). Visiting Professor na Uniwersytecie w Helsinkach (2009, 2013), na Uniwersytecie w Joensuu (2013) i w European College of Liberal Arts w Berlinie (2009). Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika filozoficznego „Kronos. Metafizyka – Religia – Kultura”. Członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego. Wielokrotnie uhonorowany nagrodą Rektora Uniwersytetu w Białymstoku oraz nagrodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (1994).

  nowak@kronos.org.pl

  ****

  CV / Lista publikacji

  CV / Publications