English

    PIOTR HERBICH (1975)

    Ukończył filozofię na UW. Przełożył na język polski m.in. Po skończoności Quentina Meillassoux.