English

PIOTR HERBICH (1975)

Ukończył filozofię na UW. Przełożył na język polski m.in. Po skończoności Quentina Meillassoux.