English

JANUSZ OSTROWSKI (1965)

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.