English

    JANUSZ OSTROWSKI (1965)

    Adiunkt w Zakładzie Filozofii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.