English

JAN TOKARSKI (1981)

Filozof, historyk idei. Członek redakcji kwartalnika „Kronos” i „Przeglądu Politycznego”. Ostatnio opublikował książkę Obecność zła. O filozofii Leszka Kołakowskiego (Kraków 2016).