English

    ANNA DZIEDZIC (1975)

    Adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii UW. Autorka książki Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego (Wrocław 2010). Członkini zespołu redakcyjnego czasopism „Kronos”, ,,Przegląd Filozoficzno-Literacki”, „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”.