English

Kronos 4 (35)/2015

Kronos35
4/2015
CHAOSMOZA
projekt okładki:
Krzysztof Chara
PREZENTACJE
Michał Gusin, Chaosmos Guattariego
Félix Guattari, Schizochaosmoza
François Dosse, Gilles Deleuze i Félix Guattari – biografie skrzyżowane
Gilles Deleuze, Pragnienie i przyjemność
Cezary Rudnicki, Deleuze i Guattari o dwóch zagrożeniach

ESEJE
Voltaire, Rozmowa kapłona z pulardą
Marian Skrzypek, Miejsce Voltaire’a w „sporze o zwierzęta”
Marcin Dolecki, Refleksje nad istnieniem
Piotr Kostyło, Alain Badiou o współczesnej filozofii francuskiej
Dorota Rybicka, Granice moralności. Durkheim i Bergson o relacji jednostki ze społeczeństwem
Piotr Graczyk, Mistycyzm otwartości kontra dialektyka zamknięcia
Catherine H. Zuckert, O doniosłości różnicy między tym, co ludzkie, a tym, co boskie. Analiza Platońskiego Eutyfrona
Jan Tokarski, O Notatkach Nicoli Chiaromontego
Michał Otorowski, Kilka uwag o ostatecznej wersji Rękopisu Jana Potockiego

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Swianiewicz o Sorelu
Stanisław Swianiewicz, Psychiczne podłoże produkcji w ujęciu Jerzego Sorela

ANTYKWARIAT
Hans Blumenberg, Rygoryzm prawdy

RECENZJE I POLEMIKI
Jakub Tercz, Pięćdziesiąt lat psychoz Lacana
Jan Tokarski, Tocqueville i granice demokracji
Piotr Graczyk, Ustanowienie nierówności
Janusz Dobieszewski, Wokół polskich spraw rosyjskich
Michaił Maslin, Andrzej Walicki jako historyk filozofii rosyjskiej