English

  Kronos 4 (35)/2015

  Kronos35
  4/2015
  CHAOSMOZA
  projekt okładki:
  Krzysztof Chara
  PREZENTACJE
  Michał Gusin, Chaosmos Guattariego
  Félix Guattari, Schizochaosmoza
  François Dosse, Gilles Deleuze i Félix Guattari – biografie skrzyżowane
  Gilles Deleuze, Pragnienie i przyjemność
  Cezary Rudnicki, Deleuze i Guattari o dwóch zagrożeniach

  ESEJE
  Voltaire, Rozmowa kapłona z pulardą
  Marian Skrzypek, Miejsce Voltaire’a w „sporze o zwierzęta”
  Marcin Dolecki, Refleksje nad istnieniem
  Piotr Kostyło, Alain Badiou o współczesnej filozofii francuskiej
  Dorota Rybicka, Granice moralności. Durkheim i Bergson o relacji jednostki ze społeczeństwem
  Piotr Graczyk, Mistycyzm otwartości kontra dialektyka zamknięcia
  Catherine H. Zuckert, O doniosłości różnicy między tym, co ludzkie, a tym, co boskie. Analiza Platońskiego Eutyfrona
  Jan Tokarski, O Notatkach Nicoli Chiaromontego
  Michał Otorowski, Kilka uwag o ostatecznej wersji Rękopisu Jana Potockiego

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Swianiewicz o Sorelu
  Stanisław Swianiewicz, Psychiczne podłoże produkcji w ujęciu Jerzego Sorela

  ANTYKWARIAT
  Hans Blumenberg, Rygoryzm prawdy

  RECENZJE I POLEMIKI
  Jakub Tercz, Pięćdziesiąt lat psychoz Lacana
  Jan Tokarski, Tocqueville i granice demokracji
  Piotr Graczyk, Ustanowienie nierówności
  Janusz Dobieszewski, Wokół polskich spraw rosyjskich
  Michaił Maslin, Andrzej Walicki jako historyk filozofii rosyjskiej