English

    numery

    wydaliśmy już 57 numerów

    video

    KRONOS - program telewizyjny
    Najważniejsze pytania filozofii

    Książki

    Biblioteka Kwartalnika Kronos
    Klasycy Polskiej Nowoczesności
    Corpus Philosophorum Polonorum
    Miniatury Filozoficzne

    Fundacja

    Stypendium Cieszkowskiego - edycja 2020

    O nas

    zespół redakcyjny

    aktualności

    ostatnio wydane książki, spotkania, debaty, konferencje
    Irad KimhiMyślenie i istnienie
    Pseudo-Dionizy AreopagitaCorpus Dionysiacum
    Alain BadiouMalebranche
    VoltaireWybór dzieł filozoficznych
    Marcel GauchetOdczarowanie świata
    W.H. AudenŚwiaty wtórne
    Andreas Urs SommerWartości. Dlaczego ich potrzebujemy, chociaż ich nie ma
    Alexandre KoyréFilozofia Jakoba Böhmego
    Kronos 4 (59)/2021HINDUSI
    Kronos 3 (58)/2021Allan Bloom
    Kronos 2 (57)/2021Neoplatonizm
    Kronos 1 (56)/2021John Stuart Mill

    POWIEDZIELI O NAS

    Żywię mocne przekonanie, że kwartalnik "Kronos" jest bardzo naszej kulturze intelektualnej potrzebny. To bodaj jedyne obecnie nasze pismo, które tak śmiało przekracza granice między filozofią i literaturą, teologią i polityką, mitologią i psychologią – aby odsłaniać ukryte, wzajemne ich filiacje i związki. I chyba jedyne, które zwraca się do niezależnego inteligenta – tego zwłaszcza, który rad by się czuć nosicielem etosu klerka, w najszlachetniejszym znaczeniu tego słowa.
    Ireneusz Kania
    Kwartalnik "Kronos" jest jednym z ostatnich przyczółków tej humanistyki, której poświęciłem moje życie – przyczółków przed napierającym zewsząd morzem chamstwa, cynizmu i bezeceństwa.
    Ryszard Przybylski
    Ten kwartalnik, który przyjął imię od Pana kosmosu i Ojca Zeusa Kronosa, w krótkim czasie swojego istnienia (od 2007) wysunął się na czołowe miejsce wśród polskich periodyków filozoficznych. Jest to niewątpliwą zasługą znakomitych, młodych warszawskich filozofów – redaktorów pisma, ich przenikliwości w doborze wszechczasowej tematyki filozoficznej na przecięciu z myślą religijną i refleksją nad stanem współczesnej kultury...
    Maria Dzielska

    Partnerzy